Bakgrunn og aktiviteter

Datasaldrift (datasaler, kursrom, auditorier, publikumsmaskiner, gjesteterminaler). Støtte Digital vurdering og eksamensoppsett. Mac.