Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med datanettverket på NTNU, med hovedtungde på trådløsnett.