Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Fivelstad, Sveinung; Ulgenes, Yngve; Jahnsen, Terje L.; Lund, Morten; Keiserås, Erling; Albrigtsen, Alf; Binde, Martin. (2004) Vannbehov og reguleringsmekanismer for norske settefiskanlegg. Fisken og havet, Særnummer Havbruksrapport.

Rapport/avhandling

  • Norberg, Birgitta; Thomassen, Magny Skinlo; Skrudland, Aud; Steien, Svein Hallbjørn; Næs, Hans-Petter; Skrede, Grete; Lund, Morten. (2003) Handlingsplan for FoU-innsats innen fôrressurser til akvakultur. 2003. ISBN 8212018466.
  • Fivelstad, Sveinung; Albrigtsen, Alf; Lund, Morten; Keiseraas, Erling; Skjeggstad, Nina; Binde, Martin; Farstad, Roger; Osland, Anne; Jahnsen, Terje L.. (2001) Rapport fra utvalg for vurdering av alternativ avgrensningsform for settefiskanlegg. 2001.