Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er Change Manager ved IT-avdelingen på NTNU. Organisatorisk hører jeg til på Seksjon for IT-drift, men rollen Change Manager omfatter endringer som planlegges i alle seksjonene på IT-avdelingen. Dette innebærer å

  • vurdere og koordinere planlagte endringer på NTNUs IT-tjenester
  • sikre at endringene implementeres med minst mulig risiko for eksisterende IT-tjenester
  • varsle brukere og systemeiere som berøres av planlagte endringer
  • videreutvikle change-prosessen ved IT-avdelingen 

 

Jeg samarbeider mye med Incident Manager Dag Overrein, og vi er hverandres vikar ved fravær.

 

[Configuration manager]

  • Legger til rette for dokumentasjon av IT-tjenester og komponenter, og relasjonene mellom disse
  • Hvordan en endring i en tjeneste kan påvirke andre tjenester