Bakgrunn og aktiviteter

Sykepleier med erfaring innen kommunehelsetjenesten og lang erfaring som lærer i bachelor - og ved master/videreutdanninger i sykepleie.

Forsker i bi-stilling ved Senter for omsorgsforskning - Midt Norge og med nært samarbeid med utviklingssenter for kommunehelsetjenesten i Møre og Romsdal.

FORSKNINGSOMRÅDER:

Demensomsorg med spesielt fokus på samhandling mellom personer med demens og omsorgsgivere. Rehabilitering, kronisk sykdom og velferdsteknologi. Kunnskapsbasert praksis. Simulering som pedagogisk metode i undervisning.

PUBLIKASJONER

 

Molnes, S.I., Hagen, I.H., Ryste, T.O., Vadset, T., Kongshaug, A. & Alnes, R.E. (2016) Simulering som del av et læringsforløp i geriatrisk sykepleie; studentenes erfaringer, Tidsskriftet Sykepleien nr. 7.

Alnes, RE (2015) Demens og samspill, Marte Meo-veiledning i demensomsorg. Demens og alderspsykiatri, 19,3, 25-30.

Skovdahl, K., Blindheim, K & Alnes, RE. (2015) Forebyggende hjemmebesøk til eldre – erfaringer og utfordringer, Tidsskrift for Senter for omsorgsforskning, 01.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner