course-details-portlet

SM100315 - Patofysiologi, sykdomslære, farmakologi og legemiddelhåndtering

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  6.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU