SM100415 - Medikamentregning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: 

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer D

Faglig innhold

Grunnleggende kunnskap:

Dose, styrke og mengde

Prosentregning

Tid og tidsrom

Omgjøringer

Aktuelle regneoperasjoner i forhold til ulike legemiddelformer:

Utregninger ved administrasjon av faste orale legemiddelformer

Utregninger ved administrasjon av flytende orale legemiddelformer

Utregninger ved administrasjon av injeksjoner

Utregninger ved administrasjon av infusjonsoppløsninger

tilsetting av legemidler i infusjoner

Fortynning av flytende legemidler

Utregning av infusjons- og injeksjonshastighet

Utregninger ved administrasjon av andre legemiddelformer

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Studenten har kunnskap om:

begrepene dose, styrke, mengde

hvordan virkestoffet angis i legemidler

hvordan håndtere ulike legemiddelformer

angivelse av dosen i legens ordinasjon av medikamentell behandling

hvordan utføre egenkontroll i medikamentregningen

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Studenten kan:

løse oppgaver med ulike angivelser av virkestoffet (g, mg, mg, mmol og IE)

løse oppgaver med ulike legemiddelformer

løse oppgaver hvor styrken på legemiddelet er angitt som prosent

utføre aktuelle omgjøringer (gramsystemet, litersystemet, ml og dråper, prosent og mg/ml, timer og minutter)

regne ut tidsrom

regne ut prosentvis reduksjon eller økning av dose eller mengde

regne ut dose, styrke og mengde i forhold til faste og flytende enkeltlegemidler

regne ut dose og mengde når legemidlet er ordinert i forhold til kroppsvekt

regne ut dose, styrke og mengde i både konsentratet og fortynningen ved fortynning av legemidler eller ved legemiddeltilsetninger

regne ut injeksjons- og infusjonshastighet (ml/min, ml/time, dråper/min)

regne ut tilført mengde og dose ved legemiddelinfusjoner 

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

Studenten skal:

ha forståelse for hvordan opptre aktsomt og nøyaktig i legemiddelhåndteringen

kunne dokumentere egne utregninger på en etterrettelig måte

kunne utføre egenkontroll av egne utregninger

ha forståelse for viktigheten av å være åpen om egne faglige utfordringer innen medikamentregning

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger med regneeksempler

Selvtester

Oppgaveseminar i grupper

Individuell veiledning

Obligatoriske arbeidskrav:

Arbeidskravet er gyldig det året det er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år)Dersom emnekoden endres gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

2 timers skriftlig individuell eksamen
Eksamen må være bestått før studenten kan begynne i 4. semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor i sykepleie, NTNU i Ålesund.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 23.10.2017 09:00 B228
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 23.02.2018 09:00 Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.