course-details-portlet

SM100415 - Medikamentregning

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer H

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst NY Skriftlig eksamen 100/100 H 24.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
G328B Gnisten/Fagskolen 2
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 H 22.09.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
B333 Ankeret/Hovedbygget 5
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 H
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 H
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU