SM100515 - Ernæring, mikrobiologi og hygiene

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

- Næringsstoffene
- Hovedgrupper av mikrober og infeksjoner de forårsaker
- Sykehusinfeksjoner
- Resistensutvikling
- Kroppens normalflora
- Smittekjeden
- Basale smittevernrutiner og hygieniske prinsipper
- Andre smitteverntiltak


Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
- har kunnskap om de klinisk viktigste næringsstoffene og deres funksjon og innvirkning på helse
- har kunnskap om smittekjeden, basale smittevernrutiner, hygieniske prinsipper og forsterkede smitteverntiltak som bl.a. isolering
- har kunnskap om de klinisk viktigste sykdomsframkallende mikroorganismer, hvordan de formerer seg og kan skape sykdom hos mennesker
- har kunnskap om sykehusinfeksjoner og resistensutvikling
- har kunnskap om viktige begreper og terminologi som inngår i emnets temaer.

Læringsutbytte - Ferdigheter:
- anvender kunnskap om ernæring til å vurdere pasienters ernæringsstatus og iverksette tiltak
- anvender kunnskap om mikrobiologi og hygiene i sykepleieutøvelsen for å forebygge og begrense infeksjoner.

Læringsutbytte - Kompetanse:
- har evne til refleksjon og faglig vurdering
- har grunnlag for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling av kunnskaper i ernæring, mikrobiologi og hygiene.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesning. Selvstudium. Arbeidskrav. Digital arbeidsbok. Ferdighetstrening og simulering.

Obligatoriske arbeidskrav:
Det er ett individuelt arbeidskrav i emnet. Arbeidskravet er gyldig i det året det er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

2 timer individuell skriftlig skoleeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor i sykepleie, NTNU i Ålesund.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 05.12.2017 09:00 Gymsal , 107 , Datalab C225
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 16.03.2018 09:00 A335
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 16.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.