course-details-portlet

SY200115 - Etikk og sykepleieteori

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU