Dokumentasjon

For å vurdere din søknad trenger vi dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.

Informasjon om spesifikke opptakskrav står på nettsiden til det enkelte kurset. 

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut på Søknadsweb for NTNU VIDERE

Krav til dokumentasjon

Alle sidene i vitnemålet eller karakterutskriften må være kopiert, kun forsiden av vitnemålet er ikke gyldig.

Ved krav om relevant arbeidserfaring må gyldig tjenestebevis eller arbeidsbekreftelse være datert og signert av arbeidsgiver. Arbeidsforhold må dokumenteres med stillingstype, og det skal komme tydelig frem hvilke arbeidsoppgaver stillingen innebærer. Stillingsandel og varighet må spesifiseres hvis det er krav om arbeidserfaring av en viss varighet. Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon på arbeidserfaring.

Dokumentasjonen din trenger ikke være bekreftede kopier, men kopiene må være i A4-format og av god kvalitet. 

Navneskifte

Dersom du har skiftet navn og noen av eller alle dine vitnemål/attester viser annet navn enn det du har i dag, må dokumentasjon på navneendringen vedlegges (navnebevilgning, vigselsattest e.l.)

Dokumentasjon blir kontrollert

Du er selv ansvarlig for at den innsendte dokumentasjonen er riktig. All dokumentasjon blir kontrollert av saksbehandlerne, og du kan bli bedt om å legge fram originaler. Hvert semester vil et tilfeldig utvalg av dokumentasjon fra søkere bli kontrollert direkte mot institusjonen som har utstedt dokumentet.

Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister studieplassen.

Falsk dokumentasjon rammes av straffelovens paragraf 166 og paragraf 182, og blir alltid politianmeldt.