Dokumentasjon

Dokumentasjon

For å vurdere din søknad trenger vi dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.

Informasjon om spesifikke opptakskrav står på nettsiden til det enkelte kurset. 

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut på Søknadsweb for NTNU VIDERE

Krav til dokumentasjon

Alle sidene i vitnemålet eller karakterutskriften må legges ved, kun forsiden av vitnemålet er ikke gyldig.

Hvis opptakskravet er oppnådd grad, må dokumentasjon som legges ved vise tydelig at grad er oppnådd. Karakterutskrift alene er ikke godkjent dokumentasjon på fullført og bestått grad.

Du kan finne resultat fra høyere utdanning du har tatt i Norge via Vitnemålsportalen og du kan legge ved digitalt signert pdf ved søknaden din.

Hvis du har utdanning fra utlandet kreves ytterligere dokumentasjon.

Ved krav om relevant arbeidserfaring må gyldig tjenestebevis eller arbeidsbekreftelse lastes opp. Dokumentet må inneholde

  • start- og sluttdato
  • stillingsandel
  • kort om arbeidsoppgaver/stillingstype
  • signatur fra arbeidsgiver, enten leder eller personal/lønn

Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon på arbeidserfaring.

Navneskifte

Dersom du har skiftet navn og noen av eller alle dine vitnemål/attester viser annet navn enn det du har i dag, må dokumentasjon på navneendringen vedlegges (navnebevilgning, vigselsattest e.l.)

Dokumentasjon blir kontrollert

Du er selv ansvarlig for at den innsendte dokumentasjonen er riktig. All dokumentasjon blir kontrollert av saksbehandlerne, og du kan bli bedt om å legge fram originaler. Hvert semester vil et tilfeldig utvalg av dokumentasjon fra søkere bli kontrollert direkte mot institusjonen som har utstedt dokumentet.

Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister studieplassen.

Falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §166 og §182, og blir alltid politianmeldt.