ENG6014 - Skriving i klasserommet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er didaktisk orientert. Noen av arbeidskravene er knyttet til Udirs spesifikke krav om kunnskapsdeling i eget kollegium, utprøving av fagdidaktisk kunnskap i faget, samt arbeidskrav relatert til pedagogisk bruk av IKT.

Tema:
Utvikling av skrivekompetanse innen ulike sjangre, skrive for å lære, tilpasset opplæring, vurderingspraksis.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har kunnskap om
- skriving og utvikling av skrivekompetanse i engelskfaget i dagens skole
- meningsfull og læringsfremmende respons

Ferdighet
Studenten kan
- gjøre bruk av relevant kildemateriale i egen skriving
- uttrykke seg på engelsk muntlig og skriftlig tilpasset ulike sammenhenger
- bidra til å utvikle elevers generelle språkferdighet i engelsk

Generell kompetanse
Studenten har
- innsikt i å utvikle egen språkferdighet gjennom skriving

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet er leksjonsbasert, og hver leksjon tar for seg gitte tema som behandles gjennom arbeid med leksjon og tilhørende pensumtekster og oppgaver.
Studenter vil ha skriftlig kontakt med faglærer og medstudenter via emnets forum og blogg. I tillegg vil studentene benytte digitale verktøy for muntlig presentasjon og nettmøter.

Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og via NTNU studentepost. Studenten må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer.

Studenten må videre forholde seg til krav om deltakelse på nettmøter og nettsamarbeid med medstudenter, på avtalte datoer.

Obligatoriske aktiviteter
Emnet vil inneholde krav om 2-4 større obligatoriske aktiviteter med variasjon i form, innhold og formål. I tillegg kan det komme mindre aktiviteter i form av blogginnlegg, respons på medstudenters blogginnlegg og lignende.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Blogginnlegg og deltakelse i diskusjonsforum
  • 2-4 større obligatoriske aktiviteter med variasjon i form, innhold og formål

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)

Forkunnskapskrav

30 sp engelsk (Engelsk 1 (8-13) fra NTNU, eller tilsvarende).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.