course-details-portlet

ENG6014 - Skriving i klasserommet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er didaktisk orientert. Noen av arbeidskravene er knyttet til Udirs spesifikke krav om kunnskapsdeling i eget kollegium, utprøving av fagdidaktisk kunnskap i faget, samt arbeidskrav relatert til pedagogisk bruk av IKT.

Tema:
Utvikling av skrivekompetanse innen ulike sjangre, skrive for å lære, tilpasset opplæring, vurderingspraksis.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har kunnskap om
- skriving og utvikling av skrivekompetanse i engelskfaget i dagens skole
- meningsfull og læringsfremmende respons

Ferdighet
Studenten kan
- gjøre bruk av relevant kildemateriale i egen skriving
- uttrykke seg på engelsk muntlig og skriftlig tilpasset ulike sammenhenger
- bidra til å utvikle elevers generelle språkferdighet i engelsk

Generell kompetanse
Studenten har
- innsikt i å utvikle egen språkferdighet gjennom skriving

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet er leksjonsbasert, og hver leksjon tar for seg gitte tema som behandles gjennom arbeid med leksjon og tilhørende pensumtekster og oppgaver.
Studenter vil ha skriftlig kontakt med faglærer og medstudenter via emnets forum og blogg. I tillegg vil studentene benytte digitale verktøy for muntlig presentasjon og nettmøter.

Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og via NTNU studentepost. Studenten må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer.

Studenten må videre forholde seg til krav om deltakelse på nettmøter og nettsamarbeid med medstudenter, på avtalte datoer.

Obligatoriske aktiviteter
Emnet vil inneholde krav om 2-4 større obligatoriske aktiviteter med variasjon i form, innhold og formål. I tillegg kan det komme mindre aktiviteter i form av blogginnlegg, respons på medstudenters blogginnlegg og lignende.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2-4 større obligatoriske aktiviteter med variasjon i form, innhold og formål
  • Blogginnlegg og deltakelse i diskusjonsforum

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
KOMPiS Engelsk, Take Credit 1 (KTC1)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram KENG2-8-13 eller KTC1

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU