Generell studiekompetanse og realkompetanse

Generell studiekompetanse og realkompetanse


Generell studiekompetanse (OBS! Krysspublisert artikkel)

Generell studiekompetanse 

Mange kurs har generell studiekompetanse (GSK) som opptakskrav, men en del har også tilleggskrav. Informasjon om dette vil stå på nettsiden til det enkelte kurset. Kurs som inngår i studieprogram har ofte samme opptakskrav som studieprogrammet.

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

 • Fullført 3-årig videregående.
  Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • Yrkesfag med påbygging.
  Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
 • 23/5-regelen.
  Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis.

Det kan også være mulig å oppnå generell studiekompetanse på grunnlag av andre utdanningsløp. Noen eksempel på dette er:

 • Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen
 • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
 • Fullført ett års høyere utdanning
 • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

Vær oppmerksom på at det i slike tilfeller kan stilles spesielle krav til utdanningens innhold og omfang.

Les mer om veiene til generell studiekompetanse (samordna opptak.no)


Realkompetanse (OBS! Krysspublisert artikkel)

Realkompetanse

Realkompetanse kan være en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Du må fylle 25 år eller mer det året du skal søke om opptak.

Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Søkere blir vurdert individuelt, og i sammenheng med det fag eller emne de ønsker å studere. Du må dokumentere realkompetansen din, samt oppgi motivasjon for studiet og en egenvurdering av hvorfor du mener du er egnet til å gjennomføre studiet.

Dersom du ønsker å søke om å få ta eksamen på bakgrunn av realkompetanse, må du vedlegge kopier av alle dine vitnemål for utdanning og attester for praksis/yrkeserfaring. Dokumentasjonen lastes opp sammen med søknaden din.