course-details-portlet

ENG6024 - Litteratur og kultur i klasserommet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er didaktisk orientert. Noen av arbeidskravene er knyttet til utprøving av fagdidaktisk kunnskap i faget, samt arbeidskrav relatert til pedagogisk bruk av IKT.

Tema:
Lesing og lesemåter, ungdomslitteratur, litterære tekster som utgangpunkt for refleksjon over relevante tema innenfor kulturkunnskap. Tilpasset opplæring, vurderingspraksis.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har
- kunnskap om variert og relevant engelskspråklig litteratur i aktuelle sjangre
- kjennskap til didaktiske begrunnelser for bruken av litteratur i engelskfaget

Ferdigheter
Studenten kan
- planlegge og gjennomføre variert undervisning i engelsk med bruk av litteratur
- anvende egen kunnskap om litteratur som et verktøy for undervisning og læring, også når det gjelder undervisning i kulturrelaterte tema
- bidra til å utvikle elevers generelle språkferdighet i engelsk
- uttrykke seg muntlig og skriftlig på engelsk tilpasset ulike relevante sammenhenger

Generell kompetanse
Studenten har
- innsikt i hvordan man kan utvikle egen språkferdighet gjennom lesing

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet er leksjonsbasert, og hver leksjon tar for seg gitte tema som behandles gjennom arbeid med leksjon og tilhørende pensumtekster og oppgaver.
Studenter vil ha skriftlig kontakt med faglærer og medstudenter via emnets forum og blogg. I tillegg vil studentene benytte digitale verktøy for muntlig presentasjon og nettmøter.

Obligatoriske aktiviteter
Emnet vil inneholde krav om 2-4 større obligatoriske aktiviteter med variasjon i form, innhold og formål. I tillegg kan det komme mindre aktiviteter i form av blogginnlegg, respons på medstudenters blogginnlegg og lignende.
Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2-4 større obligatoriske aktiviteter med variasjon i form, innhold og formål
  • Blogginnlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
KOMPiS Engelsk 2, 8.-13. trinn (KENG2-8-13)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram KENG2-8-13 eller KTC2

Kursmateriell

Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og via NTNU studentepost. Studenten må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon samt webkamera til nettmøter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU