course-details-portlet

ENG6024 - Litteratur og kultur i klasserommet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er didaktisk orientert. Noen av arbeidskravene er knyttet til utprøving av fagdidaktisk kunnskap i faget, samt arbeidskrav relatert til pedagogisk bruk av IKT. Tema: Lesing og lesemåter, ungdomslitteratur, litterære tekster som utgangspunkt for refleksjon over relevante tema innenfor kulturkunnskap, tilpasset opplæring, vurderingspraksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om variert og relevant engelskspråklig litteratur i aktuelle sjangre
 • kjennskap til didaktiske begrunnelser for bruken av litteratur i engelskfaget

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre variert undervisning i engelsk med bruk av litteratur
 • anvende egen kunnskap om litteratur som et verktøy for undervisning og læring, også når det gjelder undervisning i kulturrelaterte tema
 • bidra til å utvikle elevers generelle språkferdighet i engelsk
 • uttrykke seg muntlig og skriftlig på engelsk tilpasset ulike relevante sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i hvordan man kan utvikle egen språkferdighet gjennom lesing

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet er leksjonsbasert, og hver leksjon tar for seg gitte tema som behandles gjennom arbeid med leksjon og tilhørende pensumtekster og oppgaver. Studenter vil ha skriftlig kontakt med faglærer og medstudenter via emnets forum og blogg. I tillegg vil studentene benytte digitale verktøy for muntlig presentasjon og nettmøter.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2-4 større obligatoriske aktiviteter med variasjon i form, innhold og formål

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Emnet vil inneholde krav om 2-4 større obligatoriske aktiviteter med variasjon i form, innhold og formål. I tillegg kan det komme mindre aktiviteter i form av blogginnlegg, respons på medstudenters blogginnlegg og lignende. Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Engelsk 2, 8.-13. trinn (KENG2-8-13)
KOMPiS Engelsk, Take Credit 2 (KTC2)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram KENG2-8-13 eller KTC2

Kursmateriell

Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og via NTNU studentepost. Studenten må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer. Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon samt webkamera til nettmøter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
12.12.2023


09:00


21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU