course-details-portlet

ENG6011 - Kulturkunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Dette nettbaserte emnet gir en innføring i sosiale og politiske forhold i USA og Storbritannia. Emnet vil ha fokus på tema knyttet til blant annet befolkning og minoriteter, politiske verdier og samfunnsprinsipper. Disse temaene vil belyses innenfor en samtidshistorisk ramme.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- gjøre rede for grunnleggende sosiale og politiske forhold i det amerikanske og britiske samfunnet
- analysere aktuelle tema og samfunnsfaglige forhold fra et historisk perspektiv
- sammenligne forskjellige engelskspråklige kulturer med henblikk på politiske og sosiale forhold
- vise innsikt i metodiske og teoretiske tilnærminger innen kulturkunnskap
- produsere selvstendige analyser av tema innenfor kulturkunnskap som emnet tar for seg
- uttrykke seg godt på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner som dekker de ulike temaene i emnet.
De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet.Studentene gis tilbakemeldinger på obligatoriske aktiviteter og tilbys veiledning.
Blogg og diskusjonsforum brukes aktivt til faglige utvekslinger.


Annet:

Emnet er helt nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse. Studenter trenger nødvendig utstyr for å kunne spille inn lyd og bilde i en audiovisuell presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig og 3 skriftlige aktiviteter

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

To av de obligatoriske aktivitetene revideres etter tilbakemelding og leveres som del av eksamensmappa på slutten av semesteret.

Eksamensformen er mappevurdering med 3 arbeider (skriftlig oppgave, videopresentasjon, refleksjonstekst). Disse får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. Dette gjelder også for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
KOMPiS Engelsk, Take Credit 1 (KTC1)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Engelsk, Take Credit 1 (KTC1)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1004 3.0 01.09.2017
ENG1401 7.5 01.09.2019
ENG1402 3.0 01.09.2019
ENG1404 3.0 01.09.2019
ENG6017 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU