Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Hauge, Helene; Angelsen, Anja Katrine. (2018) Developing Language Awareness. Teaching and Learning English.
  • Angelsen, Anja Katrine; Mitchell, Domhnall Martin. (2015) 'Famous blue raincoat' in translation. Cultural mélange in aesthetic practices.

Rapport/avhandling

  • Angelsen, Anja. (2003) I don't understand a word. Polarity sensitivity and properties of the minimizer construction. 2003.