Studiets oppbygning

Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid

Studiets oppbygning

Hva består studiet av?

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU) er lærerutdanning som ettårig påbygningsstudium. Du bygger denne lærerutdanningen på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad.

PPU består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.

  • Praksis i skolen (14 uker)
  • Pedagogikk (30 studiepoeng)
  • Fagdidaktikk fag 1 (15 studiepoeng)
  • Fagdidaktikk fag 2 eller åpne emner* (15 studiepoeng)

PPU heltid har studiestart i høstsemesteret, og går over to semestre. Hvert semester har to teoriperioder med en praksisperiode mellom.

*Du som kun skal ha fagdidaktikk i ett undervisningsfag, skal velge mellom disse åpne emnene:

  • Høst: LÆR2001 Bærekraftig framtid og læreres identitet (7,5 studiepoeng) eller LÆR2002 Utdanning for bærekraftig utvikling (7,5 studiepoeng).
  • Vår: LÆR2006 Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og utdanning (7,5 studiepoeng) eller LÆR2007 Spesialpedagogikk og deltakelse (7,5 studiepoeng).

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2022/2023. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4110 Pedagogikk - heltid - del 1 av 2  
PPU4120 Praksis - heltid - del 1 av 2  
PPU42XX* Fagdidaktikk fag 1  
PPU42XX* Fagdidaktikk fag 2 eller LÆR2001/LÆR2002**  

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4110 Pedagogikk - heltid - del 2 av 2 30
PPU4120 Praksis - heltid - del 2 av 2  
PPU42XX* Fagdidaktikk fag 1 15
PPU42XX* Fagdidaktikk fag 2 eller LÆR2006/LÆR2007** 15

*Emnet undervises i begge semester.

**LÆR200X gjelder deg som skal ha fagdidaktikk i kun ett undervisningsfag.

Fagdidaktikk

Vi tilbyr fagdidaktikk i følgende emner:

Emner i fagdidaktikk

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4221 Fagdidaktikk i biologi - heltid 15
PPU4222 Fagdidaktikk i fysikk - heltid 15
PPU4224 Fagdidaktikk i kjemi - heltid 15
PPU4225 Fagdidaktikk i matematikk - heltid 15
PPU4227 Fagdidaktikk i teknologi og forskningslære - heltid 15
PPU4231 Fagdidaktikk i geografi - heltid 15
PPU4232 Fagdidaktikk i historie - heltid 15
PPU4233 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap - heltid 15
PPU4241 Fagdidaktikk i engelsk - heltid 15
PPU4243 Fagdidaktikk i norsk - heltid 15
PPU4246 Fagdidaktikk i fremmedspråk - heltid 15
PPU4252 Fagdidaktikk i film og mediefag - heltid 15
PPU4253 Fagdidaktikk i kunst og håndverk - heltid 15
PPU4254 Fagdidaktikk i musikk - heltid 15
PPU4263 Fagdidaktikk i religions- og etikkfag - heltid 15
PPU4261 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag - heltid 15

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan