Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

LÆRERUTDANNING, 1-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)

– Stipender

Statlige stipend

Ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta praktisk-pedagogisk utdanning kan få stipend fra Utdanningsdirektoratet. Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. 

Utdanningsstipend

Dette stipendet gjelder deg som er tilsatt i skolen. Skoleeier, vanligvis fylkeskommuner, kan søke på dette stipendet. Skoleeier søker på vegne av deg som søker om opptak til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Skoleeiers søknadsfrist er 15. mars.