Studiemiljø

Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid

Studiemiljø

Som student på PPU tilhører du en fast gruppe på ca. 30 studenter, et partnerskap. Hvert partnerskap fungerer som en klasse gjennom hele PPU-utdanningen, og er sammen i praksis i skolen.

Som student på PPU har du mye kontakt med de ansatte på lærerutdanningen, gjennom partnerskapsordningen og i forbindelse med praksis og skoleovertakelse.

Studentmedvirkning

Du kan påvirke din studiehverdag ved å engasjere deg i studentdemokratiet, enten ved å ta på deg et verv eller gjennom å delta aktivt på allmøter og andre arenaer for medvirkning. Du kan kontakte hovedtillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning dersom du vil ta opp saker som angår ditt studiemiljø.

Campus Kalvskinnet

Som lærerstudent har du undervisning på campus Kalvskinnet, som ligger i sentrum av Trondheim.

I videoen tar studentene Sindre og Cathrine deg med på omvisning på campus for å blant annet vise fram undervisningsrom, kantine, bibliotek og grupperom. Du får også se hva som skjer i gymsalen og på musikkrommet.