Studiemiljø

Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid

Studiemiljø

Som student på PPU tilhører du en fast gruppe på ca. 30 studenter, et partnerskap. Hvert partnerskap fungerer som en klasse gjennom hele PPU-utdanningen, og er sammen i praksis i skolen.

Som student på PPU har du mye kontakt med de ansatte på lærerutdanningen, gjennom partnerskapsordningen og i forbindelse med praksis og skoleovertakelse.

Studentmedvirkning

Du kan påvirke din studiehverdag ved å engasjere deg i studentdemokratiet, enten ved å ta på deg et verv eller gjennom å delta aktivt på allmøter og andre arenaer for medvirkning. Du kan kontakte hovedtillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning dersom du vil ta opp saker som angår ditt studiemiljø.

Campus Kalvskinnet

Som lærerstudent har du undervisning på campus Kalvskinnet, som ligger i sentrum av Trondheim.

I videoen tar studentene Sindre og Cathrine deg med på omvisning på campus for å blant annet vise fram undervisningsrom, kantine, bibliotek og grupperom. Du får også se hva som skjer i gymsalen og på musikkrommet. 

KRYSSPUBLISERT fra ILU: Sammen

Sammen

Vil du gjøre noe for andre, og samtidig deg selv?

SAMMEN er av studenter - for studenter. Vår viktigste oppgave er å skape gode relasjoner og vennskap, og for å få til dette kan det være fint å møtes rundt ulike aktiviteter.

Uansett om du er ny i Trondheim eller kanskje har studert her noen år allerede, så er det normalt å savne noen å dele små og store opplevelser med. En rekke undersøkelser viser at det er mange studenter som lengter etter akkurat det samme - noen å dele studiehverdagen med.

Når vi møtes i SAMMEN bygger vi vennskap med utgangspunkt i aktiviteter. Som medlem hos oss kan du arrangere brettspillkveld, ta med deg en gjeng på escape room, lage kunstskole, strikke, bake, danse, bli med på overnattingstur under åpen himmel og mye, mye mer!