Hva kan jeg bli?

Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid

Hva kan du bli?

Med fullført praktisk-pedagogisk utdanning innen allmenne fag er du kvalifisert som lærer i videregående opplæring og i grunnskolens 5.–10. trinn. Du kan også jobbe innen voksenopplæring eller i kulturskolen, avhengig av hvilke undervisningsfag du har.

Jobbmuligheter også utenfor skolen

Formidlingskompetanse er viktig i de fleste yrker i dag, og som utdannet lærer vil du derfor stille med et fortrinn på arbeidsmarkedet. Mange med lærerutdanning jobber også andre steder enn i skolen.

Du kan for eksempel jobbe med 

  • utredning, utvikling og kvalitetssikring hos fagorgan, læringssentre og departement
  • formidling og kommunikasjonsarbeid hos organisasjoner og museer
  • utvikling av læremidler og undervisningslitteratur i forlagsbransjen

Velger du lærerutdanning, har du flere ben å stå på når du skal ut i arbeidslivet.

Les hva tidligere PPU-student Christer T. Aannestad sier i alumniportrettet.

Studentintervju

Portrett av Tore Ismanto Hofstad. Foto

Jobb som lektor: Tore Ismanto Hofstad

- Dette kan jeg holde på med resten av livet!

Studieprogram: Praktisk-pedagogisk utdanning
Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Tore Ismanto Hofstad


Tore Ismanto Hofstad er ansatt som lektor ved Strinda videregående skole i Trondheim. Han fikk jobben samme år som han fullførte lærerutdanningen ved NTNU.

Hvorfor valgte du lærerutdanning?

Jeg bestemte meg allerede på ungdomsskolen. Jeg hadde opplevd både gode og mindre gode lærere, og bestemte meg for at jeg ville bli en god lærer. En lærer er en viktig person i en elevs liv, og det å kunne være med på å forme elevenes liv på en positiv måte er en unik oppgave.

Hvordan var studietiden din?

Klassemiljøet i lærerutdanningen var spesielt fint. Vi hadde mye kontakt med hverandre og mange sosiale sammenkomster. Det var artig å jobbe tverrfaglig med andre.

Hvilke deler av utdanningen var mest interessante?

Praksisperioden. Den var på mange måter selve utdanningen, synes jeg. Ikke to dager var like. Skoleovertakelsen var det artigste med det hele, da fikk jeg virkelig kjent på hvordan det fungerer i virkeligheten.

Opplevde du at det var lett å få jobb etter endt utdanning?

Ja, det vil jeg si. Min erfaring er at det er viktig å ta initiativ og vise tydelig interesse. Jobbtilbudet kommer ikke av seg selv.

Hvordan er livet som yrkesaktiv lærer?

Kjempeartig, rett og slett. Det er virkelig givende. Jeg blir utfordret faglig, samtidig som det er artig å kommunisere med ungdommene. Dette kan jeg holde på med resten av livet!

Hva er ditt tips til de som skal ta lærerutdanning i dag?

Ta praksisperioden på alvor, den er kjernen i utdanningen. Gjør du et godt inntrykk på den skolen du er i praksis, kan skolen dessuten bli interessert i deg som kommende arbeidstaker.

Videre studier

Åpne emner

Åpne emner kan tas av alle som har studierett ved NTNU. Emnene har dagsaktuelle temaer og er svært relevante for deg som er interessert i skolerelevant tematikk. Flere av emnene har tematikk knyttet til fagfornyelsen. Emnene er på 7,5 studiepoeng, og gir en innføring i temaene.

Les mer om åpne emner

Ønsker du flere undervisningsfag?

Etter fullført PPU kan du bygge på utdanningen din med flere undervisningsfag. Ved å ta relevante emner i fag du ønsker å undervise i, har du flere muligheter som lærer. NTNU tilbyr mange relevante emner i disiplinfag som kvalifiserer for undervisning i kombinasjon med PPU.

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.