course-details-portlet

PPU4100 - Pedagogikk - heltid

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 1/3
Muntlig eksamen 2/3

Obligatoriske aktiviteter

  • 75% oppmøte i undervisning
  • Godkjent deltakelse på oppstartsdagene
  • Individuell oppgave
  • Gruppeoppgava

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid (PRPED)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4110 22.5 HØST 2019
PPU4400 22.5 HØST 2019
PPU4410 22.5 HØST 2019
PPU4602 7.5 HØST 2019
PPU4603 15.0 HØST 2019
PPU4702 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Pedagogikk
  • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU