Hva lærer jeg?

Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid

Hva lærer du?

Fem ungdommer som ler
NTNU/Elin Iversen

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et ettårig studium på 60 studiepoeng, som består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Med fullført PPU er du kvalifisert som lærer i videregående opplæring og i grunnskolens 5.–10. trinn.

Undervisningen på campus og skolepraksis har krav om obligatorisk oppmøte.

Vi tilbyr følgende fag

 • biologi
 • dans
 • drama og teater
 • engelsk
 • film og medievitenskap
 • fremmedspråk (fransk, spansk, tysk)
 • fysikk
 • geografi
 • historie
 • kjemi
 • kroppsøving og idrett
 • kunst og håndverk
 • matematikk
 • musikk
 • norsk
 • religions- og etikkfag
 • samfunnskunnskap
 • teknologi og forskningslære

Fagene tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere i det enkelte fag.

Sjekk om du fyller opptakskravene

Lærerutdanning som påbygging

PPU bygger på høyere utdanning du har fra før. PPU heltid bygger fortrinnsvis på mastergrad. I den høyere utdanningen din bør du ha grunnlag for minst to undervisningsfag i skolen (opptakskravet er grunnlag for minimum ett undervisningsfag).


Fagvalg

Med PPU blir du lærer i de fagene du brenner for, og kan bli en kunnskapsrik og engasjerende lærer.

Du må ha minst 60 studiepoeng i fagene som skal være dine undervisningsfag. Fagene bør være bygd opp av emner som utgjør et årsstudium. Det er noen fag som ikke blir betraktet som undervisningsfag i skolen, for eksempel pedagogikk, anvendt språk, fonetikk og arkeologi. Se om du fyller de faglige opptakskravene til PPU.


Praksis i skolen

Praksis i skolen er en integrert del av opplæringen i pedagogikk og fagdidaktikk.

 • Du skal ha ca. 14 uker praksis i skolen: Seks uker i høstsemesteret og åtte uker i vårsemesteret.

Les mer om praksis i skolen


Heltid eller deltid?

Påbyggingsstudiet PPU kan tas over ett år som heltidsstudium, eller som deltidsstudium over to år (FPPU allmennfag). Begge variantene følger samme studieplan, og kompetansen de gir er lik ved endt studium.