Opptak til studier ved NTNU

Opptak til studier ved NTNU

Vil du begynne å studere ved NTNU? Er du allerede student, og vil gå videre fra bachelor til master? Lurer du på muligheten til å bytte studieprogram eller ta enkeltemner?  

Her finner du informasjon om de ulike opptakene våre, søknadsfrister og hva du må dokumentere.

Smilende jente med NTNU-flagg på fjell. Utsikt i bakgrunn. Foto.

Søk opptak til ulike studier

Søk opptak til ulike studier

Opptak til 1,5–2-årige masterprogram, for deg som har en bachelorgrad.

Internasjonale masterprogram har egne søknadsfrister

Opptak til enkeltemner

Her finner du blant annet informasjon om adgangsbegrensede emner, forskerkurs og eksamensadgang for privatister. 

Opptak til norskkurs 1-4

Informasjon om norskkurs for utlendinger.

NTNU vil bidra til at flyktninger kan fortsette utdannelsen i Norge. Enkeltemner og studieprogram for flyktninger med innvilget opphold i Norge.

Studieavgift ved NTNU

Studieavgift ved NTNU

Dersom du har statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du betale studieavgift for å studere på NTNU. 

Du kan finne mer informasjon på nettsidene våre: Studieavgift ved NTNU

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Postboks 8900 Torgarden
7491 Trondheim.

kindly.ai (jira II-3188)