Krysspublisert 1292739933KORONA: Ingen endringer i søknadsfristen 15. april til høyere utdanning

Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff.

Søk opptak til grunnstudier

Søk opptak til grunnstudier

Du kan søke opptak til årsstudier, bachelorprogram, femårige masterprogram og profesjonsstudier ved NTNU via Samordna opptak. Fristen for å søke opptak til høstsemesteret er 15. april (1. mars for noen søkergrupper).


Unntak

NTNU har lokale opptak med egne søknadsfrister til bachelorprogrammet i utøvende musikk og bachelorprogrammet i billedkunst.


Opptakskrav

For å kvalifisere for opptak til grunnstudier må du dokumentere at du har generell studiekompetanse eller realkompetanse. Noen studieprogram har tilleggskrav du må dekke for å kvalifisere for opptak. Du finner mer informasjon om opptakskrav på studieprogrammets nettsider eller hos Samordna opptak


Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng. Rangeringsreglene for søkere er fastsatt i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.

Poenggrensene på hvert studieprogram fastsettes ikke på forhånd, men viser den laveste poengsummen som ga tilbud i opptaket. Poenggrensene fra tidligere opptak finner du hos Samordna Opptak


Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb, der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 

 

26 nov 2019

Krysspublisert! Hvordan søke opptak (fellesartikkel)

Hvordan søke opptak

Tallet 1. Illustrasjon. Søk opptak via Samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.
Frist: 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Tallet 2. Illustrasjon Last opp dokumentasjon

Frist: 20. mars – for deg med søknadsfrist 1. mars.

Frist: 15. april – for deg med søknadsfrist 15. april

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

Tallet 3. Illustrasjon Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Tallet 4. Illustrasjon Svar på søknaden

Frist 24. juli – Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden innen 20. juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli. Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.

Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 


Spørsmål

Sjekk ut våre ofte stilte spørsmål med svar  – eller ta kontakt med en av våre studieveiledere. De hjelper deg med alt du måtte lure på om studieretninger og søknadsprosess.

Poenggrenser

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Se oversikten som viser poenggrensene for hvert studium. Disse poengsummene er fjorårets og er ikke gjeldende fremtidens opptak.


Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Krav til matematikk

Krav til matematikk

Informasjon om opptakskravet i matematikk for de femårige masterprogrammene i teknologi (ING4R2).