Opptak til grunnstudier gjennom Samordna opptak

Opptak til grunnstudier gjennom Samordna opptak

15. april: Søknadsfrist

For enkelte søkergrupper er søknadsfristen 1. mars.

Du kan søke opptak til årsstudier, bachelorprogram, femårige masterprogram og profesjonsstudier ved NTNU via Samordna opptak.

Opptakskrav

For å bli student ved NTNU må du ha generell studiekompetanse. På enkelte studieprogram er det også tilleggskrav: Spesielle opptakskrav.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Slik søker du på grunnstudier gjennom Samordna opptak

Slik søker du på grunnstudier gjennom Samordna opptak

Registrer søknad

Registrer søknaden din på Samordna opptak sine sider.

Frist: 15. april - for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Frist: 1. mars - frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse.

Du kan registrere en søknad fra 1. februar.

Last opp dokumentasjon

Du har ansvar for å sjekke at nødvendig dokumentasjon er lastet opp.

Frist: 20. mars - for deg med søknadsfrist 1. mars.
Frist: 15. april - for deg med søknadsfrist 15. april.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

 Følg opp søknad

  • 1. juli er fristen for å omprioritere studier.
  • Hvis det er dokumentasjon som mangler vil du få beskjed fra saksbehandleren din.

Svar på søknad

Rundt 20. juli blir svar på opptaket lagt ut i søknaden din.

Studiestart

Etter du har takket ja til en studieplass må du vente til du har blitt opprettet som student i systemet vårt før du kan logge deg inn på Studentweb. Du vil få en e-post med innloggingsinformasjon når det er klart.  

Lokalt opptak til grunnstudier og forkurs

Lokalt opptak til grunnstudier og forkurs

Hvis du ønsker å søke på bachelorprogrammet i utøvende musikk eller bachelorprogrammet i billedkunst, så gjør du dette via NTNUs Søknadsweb.  

Ingeniørstudier 

  • Y-vei: For deg som har fagbrev, men mangler de andre opptakskravene for 3-årige ingeniørutdanninger ved NTNU i Ålesund/Gjøvik 

  • Tresemesterordningen: For deg som har generell studiekompetanse, men mangler Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 for bachelor i ingeniørfag ved NTNU i Ålesund/Gjøvik 

Forkurs 

  • Realfagskurs: For deg som ønsker teknologiutdanning, men mangler realfagskompetanse 

  • Ettårig forkurs: En mulighet til å kvalifisere deg for en ingeniørutdanning på ett år 

Forkursene gir deg ikke direkte opptak til et grunnstudium, men kan hjelpe deg kvalifisere til studier på et senere tidspunkt.  

Vær oppmerksom på at de lokale opptakene har egne frister, og skal søkes på gjennom Søknadsweb. Informasjon om y-vei, tresemesterordningen og forkursene våre er tilgjengelig på NTNUs nettside om forkurs og oppfriskningskurs


Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Studieavgift ved NTNU

Studieavgift ved NTNU

Dersom du har statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS og Sveits, må du betale studieavgift for å studere på NTNU. 

Du kan finne mer informasjon på nettsidene våre: Studieavgift ved NTNU

Endringer fra og med 2022

Endringer fra og med 2024

Poeng for underrepresentert kjønn

Fra og med år 2024 gis det ikke lenger kjønnspoeng på 5-årig masterstudier i teknologi (sivilingeniørstudier) ved NTNU. Se Samordna opptaks nettsider for informasjon om hvilke studieprogram som nå gir kjønnspoeng.

 


Endringer fra og med 2022

Endring i opptakskrav for Grunnskolelærer og Lektorutdanning

Se Samordna opptaks nettsider for mer informasjon.

Kvoter

Det er ikke lenger kvote for kvinnelige søkere ved opptak til Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet ved NTNU.

 


Matematikkrav - femårig master i teknologi/sivilingeniør

Matematikkrav - femårig master i teknologi/sivilingeniør

Søkertall og poenggrenser

Søkertall og poenggrenser

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Postboks 8900 Torgarden
7491 Trondheim.