Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag (FPPU-Y)

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag (FPPU-Y)

– Søk opptak

studyprogramme-info-portlet

Opptakskrav

Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er

  • fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad eller tilsvarende og minimum to års relevant yrkespraksis, eller
  • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis

Utdanningsinstitusjonene vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse.

Utdanningene som godkjennes må være relevante i henhold til kompetansemålene innenfor de aktuelle studieprogrammene i gjeldende læreplanverk for 8-13 trinn. Gjeldende opptakskrav er utviklet i henhold til forskrift om rammeplan for PPU for yrkesfag for trinn 8-13 (2013) og fastsatt i forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (2016).

Politiattest

For lærerutdanning er det krav om politiattest tilsvarende slik politiattest som kreves for yrkesutøvelse. Kravet om politiattest i utdanningen er hjemlet i § 4-9 i lov om universiteter og høyskoler av 01.04.05. Attesten leveres til Institutt for lærerutdanning senest ved studiestart for studenter uten merknad, og tre uker fra tilsagn om plass for studenter med merknad på politiattesten.

Tuberkuloseundersøkelse

På studier med praksis, stilles det krav til at studenter som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må gå gjennom en tuberkuloseundersøkelse så snart som mulig etter du har kommet til Norge og før oppstart i praksis. Gyldig dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse må ved forevisning ikke være eldre enn tre måneder. Resultatet av testen leveres til Institutt for lærerutdanning. Du finner mer informasjon i forskrift om tuberkulosekontroll.

Er du ikke kvalifisert til å søke?

Er du ikke kvalifisert til å søke?

Sjekk ut vår 3-årige yrkesfaglærerutdanning


Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål om opptak?

Sjekk ofte stilte spørsmål og finn svar på spørsmål om opptak, dokumentasjon, rangering og venteliste.


Har du utenlandsk utdanning?

Har du utenlandsk utdanning?

Da må du dokumentere at du fyller de generelle kravene for opptak til høyere utdanning i Norge. Oversikt over kravene finner du her.


Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krysspublisert IKKE RØR! Tuberkulose- undersøking

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Praksisplass - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning

Praksisplass

Studenter på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning skal selv skaffe seg praksisplass i skolen. Dersom du ikke finner en praksisplass selv, kan Institutt for lærerutdanning hjelpe deg.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: FPPU-Y
  • Studieprogram: Fleksibel PPU for yrkesfag
  • Varighet: Deltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
  • Studiested: Kalvskinnet, TrondheimMoholt, Trondheim

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak