Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

Lærerutdanning, 2-årig påbygging, Trondheim

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

– Søk opptak

FLEKSIBEL PPU (FPPU) - YRKESFAG

Opptakskrav

For å være kvalifisert for opptak til FPPU-Y ved NTNU må du ha enten ha

 • treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
 • to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fagbrev, svennebrev eller tilsvarende og
 • generell studiekompetanse og
 • to års yrkesteoretisk utdanning og
 • fire års relevant yrkespraksis etter endt utdanning

Utdanningsinstitusjonen vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse.

Utdanningene som godkjennes må være relevante i henhold til kompetansemålene innenfor de aktuelle studieprogrammene i gjeldende læreplanverk for 8-13 trinn. Gjeldende opptakskrav er utviklet i henhold til forskrift om rammeplan for PPU for yrkesfag for trinn 8-13 (2013) og fastsatt i forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (2016).


Er du ikke kvalifisert til å søke?

Er du ikke kvalifisert til å søke?

Sjekk ut vår 3-årige yrkesfaglærerutdanning


Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål om opptak?

Sjekk ofte stilte spørsmål og finn svar på spørsmål om opptak, dokumentasjon, rangering og venteliste.


Har du utenlandsk utdanning?

Har du utenlandsk utdanning?

Da må du dokumentere at du fyller de generelle kravene for opptak til høyere utdanning i Norge. Oversikt over kravene finner du her.


Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krysspublisert IKKE RØR! Tuberkulose- undersøking

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: FPPU-Y
 • Studieprogram: Fleksibel PPU for yrkesfag
 • Varighet: Deltid
 • Studiepoeng: 60
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Studiested: Trondheim

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak