Opptak

Fleksibel PPU for yrkesfag

Opptak

Opptakskrav

For å være kvalifisert for opptak til FPPU-Y ved NTNU må du ha enten ha

  • treårig relevant profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og
  • to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning

eller

  • fagbrev, svennebrev eller tilsvarende og
  • generell studiekompetanse og
  • to års yrkesteoretisk utdanning og
  • fire års relevant yrkespraksis etter endt utdanning

Utdanningsinstitusjonen vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesteoretisk utdanning er utdanning på et høyere nivå enn fagbrev og videregående skole. Eksempler er fagskole og studiepoeng fra universitet/høgskole. Den yrkesteoretiske utdanningen må være relevant i forhold til fagbrevet/yrkesutdanningen din.

Utdanningene som godkjennes må være relevante i henhold til kompetansemålene innenfor de aktuelle studieprogrammene i gjeldende læreplanverk for 8-13 trinn. Gjeldende opptakskrav er utviklet i henhold til forskrift om rammeplan for PPU for yrkesfag for trinn 8-13 (2013) og fastsatt i forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (2016).

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Er du ikke kvalifisert til å søke?

Sjekk ut vår 3-årige yrkesfaglærerutdanning

Har du spørsmål om opptak?

Sjekk ofte stilte spørsmål og finn svar på spørsmål om opptak, dokumentasjon, rangering og venteliste.

Har du utenlandsk utdanning?

Da må du dokumentere at du fyller de generelle kravene for opptak til høyere utdanning i Norge. Oversikt over kravene finner du her.

Attester

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Krysspublisert (BSOS): Er du utenlandsk statsborger?

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift