Opptak

Fleksibel PPU for allmennfag

Opptak

Hvem kan søke?

Du som søker opptak til FPPU allmennfag har fra før fullført fagstudier ved høyere utdanning, eller du er i ferd med å fullføre fagstudier den våren du søker.

Generelle opptakskrav

For å få opptak til FPPU må du ha 

 • en mastergrad* og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i.

*Mastergraden må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 om krav til mastergrad. Mastergraden må ha et omfang på minst 90 studiepoeng med masteroppgave på minst 30 studiepoeng. 

eller

eller

 • en bachelorgrad i praktiske og/eller estetiske fag som oppfyller følgende kriterier:
  • Bachelorgraden må bestå av utelukkende praktiske og/eller estetiske fag.
  • Inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen, hvorav minimum 60 studiepoeng er relevant for et skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i.
  • Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag.
  • Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag.
  • Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng.
  • Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (minimum 3,0 poeng) eller bedre fra bachelorgraden.

Unntaket fra krav om mastergrad i praktiske- og/eller estetiske fag gjelder til og med opptaket våren 2024.

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Attester

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Opptak med bachelor i praktiske- og/eller estetiske fag

Opptak med bachelor i praktiske- og/eller estetiske fag

 • Praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen er:
  • kroppsøving
  • mat og helse
  • kunst- og håndverk
  • musikk
  • design og redesign
  • fysisk aktivitet og helse
  • medier og informasjon
  • natur, miljø og friluftsliv
  • sal og scene

Har du utenlandsk utdanning?

Har du utenlandsk utdanning?

Da må du dokumentere at du fyller de generelle kravene for opptak til høyere utdanning i Norge. Oversikt over kravene finner du her.


Opptakskrav til de ulike fagdidaktiske fagene på FPPU

Opptakskrav til de ulike fagdidaktiske fagene på FPPU

Dans

I tillegg til de generelle opptakskravene (se lenger opp på siden) er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i dans som inneholder en praktisk komponent.

Undervisningen i dans, drama og teater er organisert under fellesemnet PPU4550 Fagdidaktikk i dans, drama og teater.

Drama og teater

I tillegg til de generelle opptakskravene (se lenger opp på siden) er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i drama som inneholder en praktisk komponent.

Undervisningen i dans, drama og teater er organisert under fellesemnet PPU4550 Fagdidaktikk i dans, drama og teater.

Kroppsøving og idrett

I tillegg til de generelle opptakskravene (se lenger opp på siden) er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i kroppsøving og/eller idrett som inneholder en praktisk komponent.

Studier som ikke er godkjent for opptak:

 • Årsstudium i friluftsliv gir ikke opptaksgrunnlag alene, det må kombineres med emner innen idrett.
 • Folkehelsestudier gir ikke opptaksgrunnlag alene, det må kombineres med emner innen idrett.
 • bachelorgrad innen fysioterapi, ergoterapi o.l.
 • ernæringsfysiologi

Godkjente studier fra NTNU

Følgende studier ved NTNU dekker det faglige opptakskravet dersom du også dekker de generelle opptakskravene:

 • fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap (105 studiepoeng)
 • fordypning i bevegelsesvitenskap (105 studiepoeng)
 • årsstudium i kroppsøving og idrett

Andre kombinasjoner av emner på til sammen 60 studiepoeng vurderes i hvert enkelt tilfelle.

I tillegg til de generelle opptakskravene (se lenger opp på siden) er det krav om

minimum 60 studiepoeng i relevante fag for naturfag som dekker følgende fagområder i tilstrekkelig grad:

 • Fysiologi/økologi i biologi 
 • Generell kjemi/innføringsemne i fysikk 

Samfunnskunnskap

I tillegg til de generelle opptakskravene (se lenger opp på siden) er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i relevante fag for samfunnskunnskap.

Godkjent grunnlag for opptak kan være:

 • fullført årsstudium (60 studiepoeng) i sosiologi, statsvitenskap eller sosialantropologi*, eller
 • årsstudium i samfunnskunnskap, eller
 • NTNUs årsstudium kunnskap, teknologi og samfunn, eller
 • NTNUs årsstudium likestilling og mangfold
 • fullført bachelor i europastudier ved NTNU

*Gjelder fra opptaket som gjøres i 2022.

Studier som ikke uten videre er godkjent:

 • Afrikastudier er ikke godkjent alene, men kan godkjennes i kombinasjon med andre relevante fag etter en helhetlig vurdering.

Studier som ikke er godkjent for opptak:

 • økonomi og administrasjon
 • samfunnsøkonomi
 • pedagogikk
 • geografi kan ikke inngå i opptaksgrunnlaget for samfunnskunnskap. Geografi er et eget emne med egne opptakskrav.

Emner og fagbakgrunn som ikke omfattes av det ovennevnte, vurderes ut i fra gjeldende praksis og relevans for læreplan i skolen.

Undervisningen i geografi, historie og samfunnskunnskap er organisert under fellesemnet PPU4530 Fagdidaktikk i samfunnsfagene.

Historie

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i relevante fag for historie, som dekker fagområdene eldre-, nyere- og moderne historie. Historisk metode må også være dekket i grunnlaget.

Undervisningen i geografi, historie og samfunnskunnskap er organisert under fellesemnet PPU4530 Fagdidaktikk i samfunnsfagene.

Geografi

I tillegg til de generelle opptakskravene er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i relevante fag for geografi. 30 av studiepoengene må være innen samfunnsgeografi. Vi anbefaler at de resterende 30 studiepoengene er innen naturgeografi.

Undervisningen i geografi, historie og samfunnskunnskap er organisert under fellesemnet PPU4530 Fagdidaktikk i samfunnsfagene.

Engelsk og fremmedspråk

I tillegg til de generelle opptakskravene (se lenger opp på siden) er det krav om:

 • Minimum 60 studiepoeng i språkfaget, som inneholder kunnskap om språkets oppbygging (språklige emner), kultur-, litteratur- og samfunnsfaglige emner.

Godkjente grunnlag for opptak kan være:

 • Årsstudium i engelsk
 • Årsstudium i fransk
 • Årsstudium i spansk
 • Årsstudium i tysk
 • Fordypning i europastudier med fordypning i språkfaget

Det å ha et av språkfagene som morsmål, gir ikke grunnlag for opptak. Alle som søker opptak må dokumentere minst 60 studiepoeng i det faget de søker opptak til som dekker nevnte krav.

Undervisningen i engelsk og fremmedspråkene tysk, fransk og spansk er organisert under fellesemnet PPU4540 Fagdidaktikk i engelsk og fremmedspråk.

Trenger du mer utdanning for å fylle opptakskravet?

Trenger du mer utdanning for å få fylle opptakskravet?

For å dekke opptakskravet til PPU kan det noen ganger være nødvendig for studenter både ved NTNU og utenfor NTNU å ta nye enkeltemner. Dersom du trenger å supplere utdanningen din med nye emner, kan du finne nyttig informasjon om muligheter ved NTNU her:

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål fra spørsmål om opptak, dokumentasjon, rangering og venteliste.

Ofte stilte spørsmål


Praksisplass - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning

Praksisplass

Studenter på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning skal selv skaffe seg praksisplass i skolen. Dersom du ikke finner en praksisplass selv, kan Institutt for lærerutdanning hjelpe deg.


Krysspublisert (BSOS): Er du utenlandsk statsborger?

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)