Opptak til enkeltemne

Opptak til enkeltemne

Jente med NTNU-jakke (bakfra) går på snøkledd fjell. Foto.

Har du ikkje studierett ved NTNU, men kan tenkje deg å ta nokre emne her? Er du student som treng tilgang til adgangsbegrensa emne? Alle enkeltemneopptaka våre er tilgjengelege gjennom Søknadsweb, men det er ulike søknadsfristar. Sjå under kvart opptak for meir informasjon.

Dersom du er student ved NTNU og ønskjer å melde deg opp i emne som ligg utanom studieprogrammet ditt, skal du gjere dette i Studentweb. (Unntaket er ph.d.-studentar/stipendiatar, som må søkje gjennom Søknadsweb.)

 

Våre enkeltemneopptak:

Søknadsfrister enkeltemner

Søknadsfrister enkeltemner

De ulike enkeltemneopptakene har egne søknadsfrister. Se på hvert enkelt opptak for mer informasjon.

Kontakt Opptak

Kontakt Opptak

E-post:
opptak@ntnu.no

Telefon:
73 59 77 00
Måndag–fredag 09:00–11:30

Postadresse:
 NTNU Enhet for opptak
Postboks 8900 Torgarden
7491 Trondheim.

kindly.ai (jira II-3188)