Enkeltemner

Søk opptak

Enkeltemner

Fullført grad

Studierett etter fullført grad ved NTNU

Studenter som har fullført og bestått en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d. ved NTNU kan få en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner. Søk om emnestudierett via Søknadsweb innen 1. september for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.

 


Adgangsbegrensede emner

Adgangsbegrensede emner

Studenter som har en aktiv studierett ved NTNU kan søke om å få ta adgangsbegrensede emner. Du kan søke om å ta emner med adgangsbegrensning direkte via Studentweb innen fristene 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. 


Eksamensadgang

Eksamensadgang som privatist

Hvis du ikke er student ved NTNU kan du søke om å få eksamensadgang til enkelte emner som privatist. Fristen for å søke om eksamensadgang som privatist er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.


Hospitering

Hospitering

Du kan søke om å ta enkeltemner som hospitant hvis du har en aktiv studierett ved et annet norsk lærested og ønsker å ta emner som skal inngå i en grad. Søknadsfristen er 1. juni for opptak til høstsemesteret, og 1. desember for opptak til vårsemesteret. 


Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

UNG-ordningen er et tilbud til elever i videregående skole som har fullført programfag til topps, og  et ledd i å gi talentfulle elever en mulighet til å få tilpasset opplæring i form av mer krevende faglige utfordringer.  Tilbudet til eleven skjer i samarbeid med den videregående skolen eleven er tatt opp ved.


Forskerkurs

Ph.D.- og forskerkurs for eksterne kandidater

Kandidater som ikke er tatt opp til et ph.d.-program ved NTNU kan søke om å ta ph.d.- og forskerkurs som eksterne kandidater. Fristen for å søke er 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 


Kontakt

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
​​​​​​​Postboks 8900
7491 Trondheim