2-årige norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

NTNU tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogram innen en rekke ulike utdanningsområder.

Hvordan søke opptak

For norske og nordiske søkere gjelder følgende frister:

1. Søknadsfrist: 15. april. Du søker via NTNUs Søknadsweb.
2. Dokumentasjon: frist for opplasting 15. april. Fullføres utdanningen våren 2019, må du laste opp karakterutskrift/utdanningsplan innen 15. april, og vitnemål innen 1. juli.
3. Publisering av opptak: ca. 11. juli. Svarfrist: 21. juli
4. Suppleringsopptak: 23. juli. Svarfrist: 27. juli.

Søkere fra utenfor Norge/Norden, som dekker kravet til norsk og engelsk, kan søke til norskspråklige masterprogram. Ta kontakt med opptak@ntnu.no for å få tilsendt søknadsskjema.

Søkertall og poenggrenser finner du her

Are you an international applicant? Find information on application procedures and deadlines here


Hvilken søknadsfrist gjelder for deg?

 


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Rangering

Du rangeres etter rangeringsreglene i § 31 i NTNUs Forskrift om opptak til studier , hvis ikke styret har fastsatt andre rangeringsregler etter § 31, siste avsnitt.

Karakterkrav som tidligere er fastsatt for opptak til masterprogram, gjelder så lenge annet ikke er bestemt etter § 30 (5).

Flere studier ved NTNU har C-krav for å være kvalifisert. Informasjon om dette skal fremgå på studieprogrammets nettside/studiehåndbok.

Reservasjon av studieplass

Har du behov for å reservere studieplassen til neste år? Se mer informasjon her om hvordan du kan søke om reservasjon.

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
7491 Trondheim