Masterprogram (1,5 - 2 år)

NTNU tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogram innen en rekke ulike utdanningsområder.

Hvordan søke opptak


Søkere fra utenfor Norge/Norden, som dekker kravet til norsk og engelsk, kan søke til norskspråklige masterprogram. Ta kontakt med opptak@ntnu.no for å få tilsendt søknadsskjema.

Søkertall og poenggrenser finner du her


2-årige internasjonale masterprogram (engelskspråklige)

Internasjonale masterprogram (engelskspråklige) har egne søknadsfrister, for søkere med norsk eller nordisk opptaksgrunnlag (bachelorgrad) så gjelder følgende frister:

1. Søknadsfrist: 15. april
2. Dokumentasjon: frist for opplasting 15. april. Fullføres utdanningen våren 2019, så lastes karakterutskrift/utdanningsplan innen 15. april, og vitnemål innen 1. juli.
3. Svar: ca. 12 juli

Søkere fra utenfor Norge og Norden, se informasjon NTNUs engelske nettsider.

Mer informasjon
 


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Rangering

Fra opptak til studieåret 2018/19 gjelder rangeringsreglene i den nye forskriften § 31 hvis ikke styret har fastsatt andre rangeringsregler etter § 31, siste avsnitt.

Karakterkrav som tidligere er fastsatt for opptak til masterprogram, gjelder så lenge annet ikke er bestemt etter § 30 (5).

Flere studier ved NTNU har C-krav for å være kvalifisert. Informasjon om dette skal fremgå på studieprogrammets nettside/studiehåndbok.

Reservasjon av studieplass

Har du behov for å reservere studieplassen til neste år? Se mer informasjon her om hvordan du kan søke om reservasjon.

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim
NTNU
Avdeling for studieadministrasjon
Opptak

7491 Trondheim