Ordmaster

2-årige norske og internasjonale masterprogram for norske og nordiske søkere

NTNU tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogram innen en rekke ulike utdanningsområder. For å søke til våre internasjonale masterprogram med frist 15. april må du ha norsk eller nordisk bachelorutdanning. Om du har bachelorutdanning fra utenfor Norden må du forholde deg til andre søknadsfrister

Hvordan søke opptak

For søkere med norsk- og nordisk bachelorutdanning, gjelder følgende frister:

1. Søknadsfrist: 15. april. Du søker via NTNUs Søknadsweb fra 1. februar.
2. Dokumentasjon: frist for opplasting 15. april.
Fullføres utdanningen våren 2020, må du laste opp karakterutskrift/utdanningsplan innen 15. april, og vitnemål innen 1. juli.
3. Publisering av opptak: ca. 13. juli. Svarfrist: 20. juli
4. Suppleringsopptak: 22. juli. Svarfrist: 27. juli.

Søkere fra utenfor Norge/Norden, som dekker kravet til norsk og engelsk, kan søke til norskspråklige masterprogram med søknadsfrist 15. april.

Søkertall og poenggrenser finner du her

Are you an international applicant? Find information on application procedures and deadlines here


Informasjon til søkere til 2-årig master høst 2020

Informasjon til søkere til 2-årig master høst 2020

NTNU gir mulighet for betinget opptak om du står i fare for å bli forsinka med eksamen pga. koronasituasjonen

Krysspublisert. Ikke rør! Søknadsfrist søknad gjennom søknadsweb (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Rangering

Rangering

Du rangeres etter rangeringsreglene i § 31 i NTNUs Forskrift om opptak til studier , hvis ikke styret har fastsatt andre rangeringsregler etter § 31, siste avsnitt.

Karakterkrav som tidligere er fastsatt for opptak til masterprogram, gjelder så lenge annet ikke er bestemt etter § 30 (5).

Flere studier ved NTNU har C-krav for å være kvalifisert. Informasjon om dette skal fremgå på studieprogrammets nettside/studiehåndbok.

Reservasjon av studieplass

Reservasjon av studieplass

Har du behov for å reservere studieplassen til neste år? Se mer informasjon her om hvordan du kan søke om reservasjon.

Kontakt

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
7491 Trondheim