EVU-Kurs

Smidig praksis i prosjekt og organisasjoner

To mennesker diskuterer

Foto: Colourbox

Start: 13.02.2024
Søknadsfrist: 02.01.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BA6260

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Smidig metodikk har oppstått i programvarebransjen som et svar på utfordringer med prosjekter hvor det er store endringer i behovene til kunder og tilgjengelig teknologi underveis i prosjektforløp. Senere har mange av prinsippene vist seg anvendbare også for andre typer kunnskapsarbeid, og mange bedrifter omorganiserer etter smidige prinsipper for å raskere respondere på endringer.

Smidig arbeidspraksis er en forutsetning for digital transformasjon. Kurset vil gi bakgrunn for, og de viktigste praksiser innen smidig metodikk som vil sette deg i stand til å bruke denne type metoder i eget prosjektarbeid enten det dreier seg om utviklingsarbeid, drift eller organisasjonsendring.

Målgruppe

Den primære målgruppen er ledere, prosjektledere, endringsledere, rådgivere, coacher og mentorer i privat og offentlig sektor. Kurset dekker et behov alle sektorer og fagområder som er nødt til å omstille seg og legge til rette for digital transformasjon møter. Dette kan være kommuner og fylkeskommuner, IT-selskap, byggenæringen eller andre private eller offentlige bedrifter. Den sekundære målgruppen er toppledere, prosjektmedarbeidere og andre som har behov for å lære mer om smidig praksis og digital transformasjon.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Før første samling skal du gå gjennom en interaktiv videomodul, denne er tilgjengelig fra uke 2.

To obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024:

Første samling: 13. - 14. februar

Andre samling: 19. - 20. mars 

Deler av kurset blir undervist av forelesere fra PwC, noe som gir deg relevante og oppdaterte erfaringer fra næringsliv og forvaltning.

Eksamensbeskrivelse

Eksamen er todelt. Gruppeoppgave (teller 40%) mellom samlingene. Individuell prosjektoppgave (teller 60%) etter andre samling.

Eksamenskrav: Oppmøte på samlinger.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Agile Practice Guide, Project Management Institute (2017), ISBN 9781628251999. Kap. 1-5 forutsettes lest før første fysiske samling.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 24000 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Ole Jonny Klakegg, Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Telefon: 73594740
Epost: ole.jonny.klakegg@ntnu.no
Torgeir Dingsøyr, Professor, Institutt for datateknologi og informatikk/ SINTEF Digital

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev