Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

– Videre studier

KRYSSPUBLISERT: Ta PPU for å bli lærer

Vil du bli lærer?

Ønsker du å bli lærer etter du er ferdig med studiet? Vil du bidra til å gjøre en forskjell og skape engasjement for faget ditt? Da kan du ta ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Med PPU kan du undervise i grunnskolens 5.–10. trinn og i videregående skole. 


KRYSSPUBLISERT til studieprogram "videre studier" - EVU-tilbud

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 


Deling! Ikke rør!!!!Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Ph.d.-program krysspublisert begge psykologimasterne

Med en master i psykologi kan du søke opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap på fagretningen psykologi.