Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

– Om studieprogrammet
Student som jobber med et mikroskop sammen med en foreleser. Foto.

Master i psykologi - p,

Master i psykologi, studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser skal gi en grundig vitenskapelig skolering i psykologi, både teoretisk og anvendt. Masterløpet skal gi kompetanse som kan brukes innen undervisning, konsulent- og rådgivingsarbeid, og også forskning. Masterstudiet vil ha et hovedfokus på læring i en bred forstand. Mekanismene som er involvert i utviklings- og læringsprosessen vil bli belyst ut ifra et biologisk, kognitivt, sosial- og utviklingspsykologisk perspektiv.

For å bygge opp studentenes kompetanse, inngår forskjellige faglige tilnærminger i studiet. Programmet gir muligheter til å velge spesialisering etter interesse tidlig i studieløpet. Studiets organisering gir en teoretisk tilnærming i første semester, og spesialiseringer i påfølgende semester.