Psykologi

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi

To personer ser på pet-skan-bilder av en hjerne. Foto.

Om masterprogrammet i psykologi

Masterstudiet bygger på bachelor med fordypning i psykologi. Målsettingen for et masterstudium i psykologi er å gi deg en vitenskapelig kompetanse innen faget på et slikt nivå at den kvalifiserer for en generell evne til å belyse allmenne psykologiske problemstillinger ut ifra en prinsipiell, kritisk og løsningsorientert tenkemåte.

Den vitenskapelige kompetansen har derfor et tosidig mål, i den forstand at den både er generell og derfor anvendbar på en rekke ulike oppgaver i samfunnet, men også spesiell i den forstand at den er starten på en forskerutdanning.

Masterprogrammet i psykologi tilbyr disse studieretningene:

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 60
  kontakt@ips.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for psykologi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll bygg 12, nivå 5
Åpningstid: 08.30–11.30 og 12.30–14.00


Facebook. Logo Følg oss på Facebook

Twitter-ikon Følg oss på Twitter