Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning læring – hjerne, atferd, omgivelser

– Jobbmuligheter
Person som gjennomfører et eksperiment på en annen person mens hun noterer og tar tiden. Foto.

Master i psykologi - jobbmuligheter

Kompetanse innen psykologi er etterspurt, og det er stadig større fokus på læring både i offentlig og privat sektor. 

Studieretningen læring – hjerne, atferd, omgivelser innenfor master i psykologi gir deg kompetanse innen forskning og undervisning, konsulent- og rådgivingsarbeid med selvstendig saksbehandling.

Gjennom dette studiet vil du også få grunnlag for å kunne satse på en forskningskarriere, enten i privat sektor eller i universitets- og høgskolesystemet.

Ønsker du å bli lærer og undervise i skolen? Med ettårig påbyggingsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å undervise 5.-10 trinn i skolen og i videregående. Tar du PPU med fagdidaktikk i psykologi kan du undervise i programfaget psykologi i videregående. 


Intervju med tidligere studenter

Intervju med tidligere studenter

Ressurspublisering

Gjør deg kjent med arbeidsmarkedet innen fagfeltet ditt

Navn: Anna Kristine Ravnaas

Studieretning: Master i psykologi, læring - hjerne, atferd og omgivelser

Arbeider som: Karriereveileder hos Sonans Karriere

Gjennom studiet ble jeg kjent med hvilke faktorer som er viktig for å lykkes med å komme i arbeid – nå får jeg også erfare det!

Synliggjør hva du kan bidra med!

Navn: Karoline D. B. Schjerverud

Studieretning: Master i psykologi, læring - hjerne, atferd og omgivelser

Arbeider som: Pedagogisk-psykologisk rådgiver i Sula kommune.

Ingenting er så givende som barn som smiler når de kjenner deg igjen og du opplever at det du gjør, nytter!

Bli god i statistikk og engasjer deg i samfunnsspørsmål!

Navn: Annelise Dyrli Flor

Studieretning: Master i psykologi, læring - hjerne, atferd og omgivelser

Arbeider som: Rådgiver i Norges Røde Kors

Jeg bruker min kompetanse til å forstå mye og kompleks forskning, hvor jeg kan ta ut essensen og bruke til faglig retning i arbeidet mitt. 

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Krysspublisert Bedriftsportalen psykologi bachelor/master

Bedriftsportalen for psykologi

Bedriftsportalen for psykologi er en studentorganisasjon drevet av psykologistudenter på bachelor- og masternivå. Formålet med organisasjonen er å gi deg informasjon om karrieremuligheter og å vise deg hvordan din psykologiske kunnskap kan benyttes i arbeidslivet.

Bedriftsportalen for psykologi arrangerer jevnlig bedriftspresentasjoner, workshops, jobb- og CV-skrivekurs og videreformidler informasjon fra bedrifter og tidligere studenter som nå er i arbeidslivet.