Studiets oppbygning

Industriell kybernetikk - masterprogram (sivilingeniør) 2-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i industriell kybernetikk tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normert til fire semestre (to år).

Masterprogrammet avsluttes med en prosjektoppgave (7,5 sp) og masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling fra grenselandet mellom kybernetikk og fagområdet for bachelor-utdanningen din. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Emneoversikt for studenter med oppstart høsten 2022

Sem. 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP
4 Vår Masteroppgave
3 Høst Valgbart emne Komplementært emne Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2 Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Modellering og simulering Optimalisering og regulering Instrumentering og måleteknikk
1 Høst Programmering og numerikk Lineær systemteori Systemteori grunnkurs Automatiseringsteknikk

 

Emnene i tabellen over er delt inn i følgende kategorier
Se studieplan for valg av emne Grunnleggende data- og ingeniøremner Kybernetikkemner Andre emner

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Forberedende kurs

Forberedende kurs

De forberedende kursene holdes i de to ukene før semesterstart.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av disse kursene.