Studiets oppbygning

Industriell kybernetikk - masterprogram (sivilingeniør) 2-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Det 2-årige masterstudiet i industriell kybernetikk bygger videre på en bachelorgrad i ingeniørfag, for eksempel innen kjemi, prosess, petroleum, medisinsk teknologi, bioteknologi, elkraft, marin, produksjon, sikkerhet eller maskin eller lignende, og som ønsker å kombinere denne utdannelsen med en fordypning i kybernetikk.

Studiet gjennomføres på 2 år og tilsvarer 120 studiepoeng. Studiet tilbys i Trondheim.

Generelle oppbygning:

1. studieår

Det første studieåret består av emner basert på valgt studieretning, det tverrfaglige prosjektemnet eksperter i team som er felles for alle teknologistudenter, og et ikke-teknologisk emne. Det er fire emner i hvert semester med avsluttende eksamen i slutten av semesteret. 

2. studieår

Det andre studieåret består i høstsemesteret av ett valgbart emne, ett komplementært emne, fordypningsemne og fordypningsprosjekt. Studiet avsluttes med en masteroppgave med et selvstendig forskningsarbeid innenfor valgt hovedprofil. For å kunne starte på masteroppgaven må du ha fullført 6 ukers praksis. Se mer om praksis på Innsida. 

Studiets oppbygning har mange emner felles med det 5-årige studiet i kybernetikk og robotikk. I det 2-årige masterstudiet velger du et fordypningsprosjekt og en masteroppgave. Fordypningen og masteroppgaven gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber.
 

Emneoversikt

Semester 7,5 sp 7,5 sp 7,5 sp 7,5 sp
4. Vår Masteroppgave
3. Høst Valgbart emne Komplementært emne Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2. Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Modellering og simulering Optimalisering og regulering Instrumentering og måleteknikk
1. Høst Programmering og numerikk Kybernetiske metoder Systemteori grunnkurs Reguleringsteknikk
Se studieplan for valg av emne.


Forberedende kurs

Det anbefales å ta forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger før undervisningsstart. Kurs i laplace-transformasjoner og kompleks analyse anbefales også. De forberedende kursene holdes i de to ukene før semesterstart. Tidligere erfaringer viser at studentene har hatt meget god nytte av kursene.
 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan