Hva lærer jeg

Industriell kybernetikk - masterprogram (sivilingeniør) 2-årig - Trondheim

Hva lærer du?

Kybernetikk er vitenskapen om hvordan dynamiske systemer som f.eks. fartøyer, roboter og industrielle prosesser oppfører seg, og hvordan systemene kan styres automatisk. NTNU tilbyr de mest anerkjente kybernetikkstudier i Norge.

På dette studiet lærer du matematisk modellering og programmering for å utvikle styre- og overvåkingssystem for blant annet dronefly, selvstyrende biler, autonome skip, slangeroboter, prosessindustri, automatisert produksjon, innebygde datamaskiner, tolkning av big data, automatisert fiskeoppdrett og helseteknologi blant annet.

Du lærer å innpasse teknologi, datavitenskap og ingeniørfag for å optimalisere industrielle prosesser, øke effektiviteten og håndtere dagens utfordringer knyttet til automatisering og digitalisering. Du vil få grunnleggende kunnskap om sentrale temaer innen kybernetikk, som systemteori, reguleringsteknikk, automatisering, tilpassede datasystemer, matematisk modellering, simulering og optimalisering. Det kreves ingen formelle forhåndskunnskaper om disse temaene, men en interesse for matematikk og informasjonsteknologi er en fordel.

Med dette studiet får du en bred teknologisk basis med teoretiske og praktiske kunnskaper innen overvåking og styring av dynamiske systemer, med spesialisering mot et anvendelsesområde som er bestemt av din tidligere utdanning i bachelor i teknologi (ingeniør).