Hva lærer jeg

Industriell kybernetikk - masterprogram (sivilingeniør) 2-årig - Trondheim

Hva lærer jeg?

Montering av utstyr i drone.
Foto: Geir Mogen

Industriell kybernetikk er et studium for deg som har en bachelor i teknologi (ingeniør), for eksempel innen kjemi, prosess, petroleum, medisinsk teknologi, bioteknologi, elkraft, marin, produksjon, sikkerhet eller maskin eller lignende, og som ønsker å kombinere denne utdannelsen med en fordypning i kybernetikk. NTNU tilbyr de mest anerkjente kybernetikkstudier i Norge.

Studieprogrammet Industriell kybernetikk gir deg en bred teknologisk basis med teoretiske og praktiske kunnskaper innen overvåking og styring av dynamiske systemer, med spesialisering mot et anvendelsesområde som er bestemt av bachelor-utdanningen.

Du vil få grunnleggende kunnskap om sentrale temaer innen kybernetikk, som systemteori, reguleringsteknikk, automatisering, tilpassede datasystemer, matematisk modellering, simulering og optimalisering.

Hva er kybernetikk?

Kybernetikk er vitenskapen om hvordan dynamiske systemer som f.eks. fartøyer, roboter og industrielle prosesser oppfører seg, og hvordan man kan styre slike systemer automatisk. Les mer om hva kybernetikk er.

Se Raffaello D'Andrea fra ETH Zürich forklare hva kybernetikk er ved hjelp av kvadrokoptre:

Hvorfor Industriell kybernetikk?

Utdanningen gir kunnskaper og ferdigheter til å delta aktivt i arbeidet med å utvikle automatiserte løsninger for nåværende og fremtidig næringsliv, og den gir en god basis for krevende stillinger.

Utdanningen bygger videre på dine ferdigheter og kompetanse i modellering og ingeniørfag fra bachelor-utdanningen gjennom fordypningemner, spesialiserte emner og tverrfaglige prosjekt- og masteroppgaver som kombinerer dette med metoder fra kybernetikken. Utdanningen har et metodegrunnlag som gir studenten fleksibilitet og tilpasningsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.

Videoklipp fra studentoppgaver

Videoklipp fra studentprosjekter

Under studiet får studentene mange muligheter til å prøve ut teorien i praksis.

Studentprosjekt der to kybernetikkstudenter utvikler en autonom båt:


Videoklipp fra kybernetikkens verden

Videoklipp fra kybernetikkens verden

Kristin Y. Pettersen

Se foredraget Slangeroboter utforsker havet, ved professor Kristin Y. Pettersen (fra NTNUs Vitenskapsfestival i Trondheim i 2019 - The Big Challenge).


YouTube
Se også andre videoer fra YouTube-kanalen NTNU Cybernetics.