Hva kan jeg bli?

Industriell kybernetikk - masterprogram (sivilingeniør) 2-årig - Trondheim

Hva kan du bli?

Ved å utvide ingeniørgraden din med en spesialisering i kybernetikk, blir du kvalifisert til å være i front av teknologiutviklingen i en stadig mer digitalisert, automatisert og robotisert verden. Etterspørselen i arbeidslivet går stadig mer i retning av mastergrader med en tydelig og tverrfaglig bakgrunn, som behersker andre ingeniørfag i tillegg til kybernetikk.

Kybernetiske løsninger blir stadig mer utbredt i samfunnet, og behovet for kybernetikere øker stadig. Som ferdigutdannet kybernetiker er du ekspert på automatiske styresystemer. Spisskompetansen er anvendbar på forskjellige områder som bilindustrien, båtnavigasjon, oljevirksomhet og medisinsk teknologi. En mastergrad i kybernetikk gjør deg svært ettertraktet, og de fleste mottar jobbtilbud før studiet er avsluttet.

Du vil lære å utvikle automatiserte løsninger som er relevante for dagens og fremtidens næringsliv. Dette gir en solid plattform for utfordrende stillinger i arbeidslivet. Som kybernetiker blir du rustet til å bidra med innovative og effektive løsninger på ulike områder. Utdanningen åpner opp spennende jobbmuligheter i teknologibedrifter, prosessindustrien, samt innen forskning og produktutvikling. Det gir også en solid bakgrunn for å starte din egen bedrift, og konsulent- og rådgivende ingeniørvirksomhet er attraktive karriereveier for kybernetikere.

Du kan for eksempel jobbe med:

  • utvikling av dronefly, selvstyrende biler, autonome skip og slangeroboter
  • utvikling av automatiske styresystemer for olje- prosessindustrien for å oppnå større miljøgevinst, bedre produktivitet og økt sikkerhet
  • utvikling av roboter for blant annet industri, transport og medisin
  • utvikling av innebygde datamaskiner
  • forskning og utvikling av medisinteknisk utstyr, f.eks. ultralyd og kunstig bukspyttkjertel for automatisk insulinregulering
  • forskning og utvikling på biologiske og økologiske systemer som f.eks. automatisert fiskeoppdrett
  • tolkning av big data
  • høyere teknologisk undervisning på universiteter og ingeniørhøgskoler

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

NTNU tilbyr en ph.d.-utdanning innen kybernetikk:

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon