Industriell kybernetikk

Masterprogram (sivilingeniør), 2-årig, Trondheim

Industriell kybernetikk

Kontakt

– Kontakt

Studieveileder instituttet

Studieveileder
Institutt for teknisk kybernetikk

- Faglig studieveiledning

Jan Tommy GravdahlJan Tommy Gravdahl
Telefon: 73 59 43 93
Kontor: Elektroblokk D, D329

E-post: studinfo@itk.ntnu.no

Studieveileder IE-fakultetet

Studieveileder IE-fakultetet

- For administrative spørsmål

Ellen HoveEllen Hove
Telefon: 73 59 14 68
Elektrobygget, blokk A, 3. etasje

E-post: ellen.hove@ntnu.no

Studieveiledning

Hva kan studieveilederen hjelpe med?

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål både til nye studenter og underveis i studiet:

  • Svare på spørsmål om studiet og jobbmulighetene generelt.
  • Bistå ved valg av studieretninger og emner.
  • Gir uttalelse til fakultetet om godkjenning av fagopplegg ved utenlandsopphold.
  • Bistå studenter som har spesielle behov og/eller problemer. For eksempel med et opplegg for redusert fremdrift.

Studieveilederen er rådgiver overfor fakultetet angående emnevalg og annet som angår den enkelte student. Den formelle beslutningsmyndighet ligger hos fakultetet.

Hvordan kontakte studieveilederne?

Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en e-post hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

Studieveiledning sentralt ved NTNU

Studieavdelingen ved NTNU har en egen nettside for studieveiledning.

Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende.
Hvis du har fått påvist covid-19 smitte, eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon.


For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder/ studieveileder/ foreleser.

Hvis du er i risikogruppe og ikke kan møte på campus på grunn av det, ta kontakt med studieveilederen din for en samtale om muligheten for tilrettelegging av studiesituasjonen.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.