Studiets oppbygning

Geografi - masterstudium

Studiets oppbygning

Hva består studiet av?

Master i geografi er på 120 studiepoeng og gjennomføres på to år.

Mastergraden består av

  • en fellesdel med obligatoriske emner
  • et metodeemne 
  • en spesialiseringsdel som består av 4 valgfrie emner 
  • en masteroppgave i geografi

Tabellene under gjelder for studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG3007 Fagfilosofi, teorier og begreper 7,5
GEOG3008 Geografi i praksis - felt og forskningsdesign 7,5
Flere valg

GEOG3005 Qualitative Methods,
GEOG3006 Quantitative Methods, eller
GEOG3523 GIS Data Capture and Mapping

7,5
Flere valg Valgemner i geografi på 3000-nivå (se liste nedenfor) 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Eksperter i team (Intensiv) 7,5
Flere valg Valgemner i geografi på 3000-nivå (se liste nedenfor) 22,5

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG3900

Masteroppgave i geografi

60

 

Oversikt over valgbare fordypningsemner i geografi
Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester

GEOG3030

Natural Resources Planning and Management 7,5

Høst

GEOG3053

Discourses of Development and Globalisation

7,5

Høst

GEOG3100

Samfunnsperspektiv på innovasjon og bærekraftig utvikling

7,5

Høst
GEOG3101 Innovation and Sustainable Regional Development

7,5

Vår
GEOG3517 Social Difference, Identity and Place 7,5 Vår
GEOG3518 Global Production Networks 7,5 Høst
GEOG3522 Migration and the humanitarian-development nexus 7,5 Vår
GEOG3525 Landscape and Planning: concepts, theories and practices 7,5 Høst
GEOG3527 GIS Tools for Climate Change Studies 7,5 Vår
GEOG3530 Natural hazards assessment and modeling 7,5 Høst

Undervisning i valgfrie fordypningsemner vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldt til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan