GEOG3523 - GIS Data Capture and Mapping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 2/5
Skriftlig eksamen 3/5 3 timer

Faglig innhold

Emnet er et metodekurs og fokuserer på digital kartlegging og kartografi fra datafangst til ferdig kart. Studentene vil få en forståelse for databasedesign, datafangst ved bruk av fjernanalyse- og feltdata. Publisering av kart som web-tjeneste og papirkart vil bli dekket. Studentene vil fullføre et kartleggingsprosjekt (portfolio)og ferdig kart vil bli vurdert sammen med skriftlig eksamen for å få endelig karakter i emnet.

Læringsutbytte

The course will teach students map making in Geographical Information systems (GIS), starting with data digitization through the production of digital and hard copy maps. There will be emphasis on data modeling and GIS database design, data capture in the field and through the use of remote sensing data. Processing of various types of data (digital elevation models, remote sensing data, aerial photographs, and field observations) for alignment in a GIS is an important topic. Basic cartography will also be covered. By the end of the course the students should independently be able to produce maps containing social- or physical science data

Læringsformer og aktiviteter

Studenter tilknyttet studieprogrammene Master i geografi eller Lektor i geografi og som skriver masteroppgave innenfor naturgeografi og/eller GIS, kan velge GEOG3523 som et obligatorisk metodekurs i graden.
16 timer forelesning og 16 timer praktiske GIS-øvelser. Rapporter og kartleggingsprosjekt leveres fortrinnsvis på engelsk. Portfolio og skriftlig eksamen vurderes sammen og gis bokstavkarakter.
Det er forventet at innleveringer og eksamen i emnet skal fullføres på engelsk. Unntak må avklares med faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Term paper

Mer om vurdering

Begge eksamensdeler må være levert og bestått (karakter E eller bedre) for å bestå emnet. Samme eksamensform gis ved gjentak. Ved forbedring av karakter, er det mulig å ta opp 1 av 2 delvurderinger. Skriftlig skoleeksamen er tilbudt begge semester, mens oppgavedelen må tas samlet i det semesteret det er undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorutdanning eller tilsvarende og GEOG2009 Vector Based GIS. Tilsvarende emner kan godkjennes etter søknad til Institutt for geografi.

Kursmateriell

Artikler og tekniske rapporter oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 2/5
Høst ORD Skriftlig eksamen 3/5 05.12.2017 09:00 E5
Vår ORD Oppgave 2/5
Vår ORD Skriftlig eksamen 3/5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.