course-details-portlet

GEOG3523 - GIS Data Capture and Mapping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 3/5
Skriftlig skoleeksamen 2/5 3 timer D

Faglig innhold

Se Engelsk versjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgaver

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG8523 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Geografi
  • Geografi - samf.vit.
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 2/5 D 30.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 50
Høst ORD Oppgave 3/5

Utlevering
13.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 2/5 D 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 7
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU