GEOG3522 - Migration and Development

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset diskuterer intern og internasjonale migrasjonsprosesser i en utviklingskontekst. Spesielt konsentrerer kurset seg om forståelser av relasjonen mellom migrasjon og utvikling ved å diskutere teoretisk innsikt i hvordan migrasjon konseptualiseres og hvordan utviklingsteorier har forstått migrasjonens rolle i utvikling. Kurset har som målsetting å gi analytiske tilnærminger for å forstå migrasjonsprosessen ved å introdusere diskusjoner om årsaker, praksiser, migrasjonsregimer og strategier, og utviklingskonsekvenser av intern og internasjonal migrasjon. Metodologiske tilnærminger for å forske på migrasjon og utvikling introduseres.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne vise en kritisk forståelse av: 1)Nasjonale, regionale og globale migrasjonsmønstre med spesiell referanse til Det Globale Sør. 2)Årsaker, motivasjoner og strategier for intern og internasjonal migrasjon. 4)Teoretiske perspektiver på migrasjon. 5)Forholdet mellom ulike forståelser og perspektiver på migrasjon og utvikling. 6)Tvungen og frivillig migrasjon og forholdet mellom dem. 7)Måter og prinsipper for å studere migrasjon og utvikling
Migrasjonsstyring (Governance of Migration). 8)Migrasjon som en utviklingsstrategi.

Læringsformer og aktiviteter

16 timer forelesninger og 10 timer gruppearbeid og presentasjon (avhengig av hvor mange studenter som deltar på kurset). Forelesningsmetoder inkluderer film, diskusjoner og presentasjoner. Det er forventet at obligatoriske aktiviteter og eksamen gjennomføres på engelsk. Unntak må klareres med faglærer ansvarlig for kurset. Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys.
Oversikt vil være tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Approved group work and seminar presentation

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelor i samfunnsvitenskap. Andre relevante kvalifikasjoner kan godkjennes av Institutt for geografi.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.