GEOG3053 - Discourses of Development and Globalization

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

GEOG3053 Discourses of Development and Globalization er et grunnleggende teoretisk emne som vil berøre tema innen utvikling og globalisering og vise hvordan utvikling og globalisering er relaterte til hverandre. Ulike teorier og nøkkelbegrep vil bli introdusert i relasjon til dagsaktuelle utfordringer, som fattigdomsøkning og bekjempelse, migrasjon og mobilitet, levebrød, marginalisering, rettigheter, sivile samfunn, og deltakelse. Emnet bygger på en rekke praktiske og empiriske kunnskaper, der forelesere vil dra veksler på flerkulturelle erfaringer og spesialiseringer innen samfunnsvitenskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal tilegne seg kunnskap om hvordan utvikling og globalisering forstås i ulike akademiske tradisjoner. Den sentrale målsettingen er å få innsikt i hvordan globalisering kan knyttes til utviklingsutfordringer i det globale sør.
Ferdigheter: Kurset gir innsikt i ulike analytiske tilnærminger for å forstå utvikling og globalisering.
Generell kompetanse: Kurset gir grunnleggende kunnskap som studentene kan bruke i eget forskningsarbeid i tillegg til å forberede dem på arbeid i internasjonale organisasjoner og bistandsmyndigheter.


Læringsformer og aktiviteter

20 timer forelesning og oppgave. Det er forventet at obligatorisk aktivitet og eksamen må fullføres på engelsk. Unntak må klareres med kursansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Assignment

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag. Andre kvalifikasjoner kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3050 7.5 01.09.2007
GEOG3504 7.5 01.09.2007
SVGEO350 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 04.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.