course-details-portlet

GEOG3053 - Discourses of Development and Globalisation

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet utforsker sammenhenger mellom utvikling og globalisering, og hvordan konsepter som 'utvikling' og 'bærekraft' mobiliseres i ulike diskurser som driver samfunnsendringer. Kurset introduserer flere teorier og konsepter, med fokus på samtidsproblemer som fattigdom, sosiale og økonomiske ulikheter, miljømessig bærekraft, mobilitet og migrasjon, samt innflytelsen fra lokale og globale aktører i å fremme eller hindre rettferdig og bærekraftig endring. Kurset benytter seg av et mangfold av praktiske og empiriske innsikter, og trekker på ekspertisen til forelesere fra flere studiefelt.

Læringsutbytte

En student som har fullført dette emnet bør ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

  • kan identifisere forskjellige utvikling og globaliseringsdiskurser, det teoretiske grunnlaget for disse diskursene, og har en dyp forståelse av hvordan globalisering er knyttet til utviklingsutfordringer

Ferdigheter:

  • har tilegnet seg evnen til å artikulere sentrale teorier og gjennomføre analyser av pågående utviklings- og globaliseringsspørsmål. De vil også kunne formidle disse analysene skriftlig og muntlig

Generell kompetanse:

  • Emnet gir grunnleggende kompetanse for kandidatenes forskningsarbeid samt forbereder dem til arbeid i internasjonale organisasjoner på feltet

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 20 timer forelesninger og oppgave. Obligatoriske oppgaver og eksamener skal gjennomføres på engelsk. Unntak kan gis i samråd med fagansvarlig foreleser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Assignment

Mer om vurdering

De obligatoriske oppgavene må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Eksamen er en 4 timers skriftlig eksamen (utgjør 100 % av sluttkarakteren). Samme eksamensform gis ved gjenopptak av eksamen eller forbedring av karakteren. Skriftlig eksamen for emnet tilbys både i høst- og vårsemesteret.

Forkunnskapskrav

Bachelor i samfunnsvitenskap. Andre relevante kvalifikasjoner kan aksepteres etter godkjenning av Institutt for geografi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3050 7.5 HØST 2007
GEOG3504 7.5 HØST 2007
SVGEO350 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Globalisering
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU