course-details-portlet

GEOG3007 - Fagfilosofi, teorier og begreper

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over geografifagets utvikling fra ca. 1950 til i dag, og det legges vekt på å fremheve de ideene, tradisjonene og retningene som har hatt størst betydning i denne perioden. Hovedfokus for kurset er dagens mest sentrale begreper, debatter og filosofiske retninger. Undervisningen er basert på forelesninger.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • har inngående kjennskap til nyere debatter, begreper og fagfilosofiske ståsteder i geografi.

Ferdigheter:

  • kan identifisere og analysere sentrale mekanismer bak begreps- og teoriutvikling i geografi.

Generell kompetanse:

  • har trening i faglig analyse.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 20 timer forelesninger.

Mer om vurdering

Eksamen i emnet består av en 4 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Skriftlig eksamen tilbys både vår og høst.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Fullført GEOG1010, GEOG1011, GEOG1012, GEOG1013, GEOG1014. Andre relevante kvalifikasjoner kan vurderes av Institutt for geografi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3001 7.5 HØST 2015
SVGEO303 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 18.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 29
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU