GEOG3007 - Fagfilosofi, teorier og begreper

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over geografifagets utvikling fra ca. 1950 til i dag, og det legges vekt på å fremheve de ideene, tradisjonene og retningene som har hatt størst betydning i denne perioden. Hovedfokus for kurset er dagens mest sentrale begreper, debatter og filosofiske retninger. Undervisningen er basert på forelesninger.

Læringsutbytte

Kunnskap: Ved gjennomført studium skal kandidaten ha inngående kjennskap til nyere debatter, begreper og fagfilosofiske ståsteder i geografi.
Ferdigheter: Kandidaten skal kunne identifisere og analysere sentrale mekanismer bak begreps- og teoriutvikling i geografi.
Generell kompetanse: Trening i faglig analyse.

Læringsformer og aktiviteter

20 timer forelesninger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geografi (MGEOG)
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)

Forkunnskapskrav

Fullført GEOG1000, GEOG1001, GEOG1003, GEOG1004, GEOG1005, GEOG1007 og GEOG2010. Andre relevante kvalifikasjoner kan vurderes av Institutt for geografi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3001 7.5 01.09.2015
SVGEO303 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 18.12.2017 09:00 JC23 Realfag
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.