Hva lærer jeg?

Geografi - masterstudium

Hva lærer du?

Foto: Elin Iversen/NTNU
Elin Iversen/NTNU

Et teoretisk og praktisk orientert studium

Master i geografi gir deg en dypere forståelse av geografiske problemstillinger og metoder. Du får mulighet til å fordype deg innen samfunns- og naturgeografi gjennom valg av emner og masteroppgave.

Master i geografi er både et teoretisk og praktisk orientert studium. Du får inngående kjennskap til den teoretiske debatten innen faget og til dagsaktuell forskning. Du får trening i bruk av arbeidsteknikker, inkludert feltmetodikk, gjennom eget feltarbeid og emnene som inngår i studiet.

Ulike undervisningsformer

På dette studiet får du delta i ulike undervisningsformer. Undervisning utenfor campus, feltarbeid og feltkurs inngår i flere av emnene du skal ta. 

Feltarbeid

I det obligatoriske emnet Geografi i praksis – felt og forskningsdesign skal du forberede og gjennomføre et feltarbeid. Høsten 2015 gikk feltkurset til Lærdal som det samme året hadde opplevd store flomskader og året før en omfattende brann. Problemstillingene for feltarbeidet skal ligge innenfor de fire strategiske satsingsfeltene:

  • Naturfarer og effekter av klimaendringer
  • Miljø, ressurser, forvaltning
  • Mobilitet, transnasjonalisme, ulikhet
  • Nyskaping og regionale endringer

Målsetningen er å gi deg egen erfart kunnskap og kompetanse om kobling mellom teori, metodologi og empiri, og forberede deg til gjennomføringen av ditt eget masterprosjekt.

Bidra til forskning

All undervisning er tuftet på forskningsaktiviteten ved instituttet. Institutt for geografi har som mål å tilby forskningsforankret variert undervisning med høy faglig og pedagogisk kvalitet på alle nivå. Instituttet legger til rette for at du som student bidrar til forskning med relevans for prosjekter ved instituttet, særlig i forbindelse med skriving av masteroppgaven. Dette motiverer både deg som student og veiledere. I tillegg bidrar dette til at du sitter igjen med dagsaktuell og relevant kompetanse og kunnskap for et fremtidig arbeidsliv. På denne siden kan du lese mer om gjennomføring av masteroppgaven og finne en oversikt over tidligere masteroppgaver.


Spennende forskning og flotte bilder fra Grønland fra da masterstudent, Jacob Berg Lofthus, dro på ekspedisjon for å samle inn prøver til et forskningsprojsekt om mikroplast i Arktis, ledet av Chantel Nixon.