Bachelorprogram, 3-årig

Samfunns- og idrettsvitenskap

– Studiets oppbygning

Bachelorprogram i samfunns- og idrettsvitenskap er på 180 studiepoeng og gjennomføres normert på tre år (seks semester).

Bachelorgraden består av:

  • de obligatoriske innføringsemnene ex.phil. og perspektivemne, til sammen 15 studiepoeng
  • en faglig fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap på 105 studiepoeng
  • et breddeår med fritt valgte emner på tilsammen 60 studiepoeng

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA1008 Innføring i idrettsvitenskap (ex.fac.) 15
IDRSA1019* Idrettspsykologi 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA1003* Barne- og ungdomsidrett 15
IDRSA1017 Idrettsvitenskapelig forskningsmetode 15

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Andre studieår er et breddeår med flere valgmuligheter.

60

Du kan i breddeåret velge mellom:

Les mer

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0003 Ex.phil 7,5
  Perspektivemne 7,5
IDRSA1002 Idrettssosiologi 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA2003 Idrett, organisasjon og ledelse 7,5
IDRSA2004 Trenerroller 7,5
IDRSA2900 Bacheloroppgave i samfunns- og idrettsvitenskap 15


* Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap.

Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen for samfunns- og idrettsvitenskap i studiehåndboka.

Thu, 29 Jun 2017 13:42:29 +0200