course-details-portlet

IDRSA2003 - Ledelse i kroppsøving og idrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Studentene skal få forståelse for ledelse i skole og idrett. Studentene skal få innsikt i kjennetegn ved tradisjonelle og moderne ledelses- og organisasjonsformer. Det legges særlig vekt på myndiggjøring, kultur og transformasjonsledelse.

Det blir lagt vekt på å forstå fordeler og ulemper med ulike ledelsesformer i lys av organisasjonsinterne forhold og organisasjonens ytre betingelser. Studentene skal analysere erfaringsbasert kunnskap i lys av vitenskapelig basert kunnskap.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:

  • gjennom presentasjon og gjennomgang av sentrale teorier og tilnærmingsmåter få en grunnleggende forståelse av ledelse i kroppsøving og idrett.

Ferdighetsmål - Studentene skal kunne:

  • bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger innen kroppsøving og idrett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (teoretisk og praktiske) 2 timer pr. uke, 2 timer øvinger pr. uke. Studentene skal delta i praktisk organisasjonsarbeid. Det legges vekt på læring gjennom studentaktive læringsformer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og seminar

Forkunnskapskrav

Studierettskrav

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Kroppsøving/idrett
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
22.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
11.03.2024

Innlevering
13.03.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU