IDRSA1002 - Idrettssosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Hovedfokus vil være på idrettens samfunnsmessige betydninger med utgangspunkt i ulike teoretiske tilnærminger. Sentrale emner vil blant annet være: idrett og fysisk aktivitet i lys av sosiale ulikhetsdimensjoner som kjønn, klasse og etnisitet, moderne kropps- og kulturidealer og idretten som arena for sivilisering, kommersialisering og globalisering.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:
* få en grunnleggende innføring i idrettsfaglige problemstillinger i lys av sosiologiske perspektiver, begreper og analysemåter.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:
* anvende ulike idrettssosiologiske perspektiver i analyser av ulike idrettsrelaterte fenomen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke og øvinger 2 timer pr. uke. I emnet skal det leveres en obligatorisk semesteroppgave, med oppgitt tema som tar utgangspunkt i stoff fra forelesninger og pensum. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper (maks 3 studenter). Oppgaven må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen. Vurderingsform er 5 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1006 15.0 01.09.2008
SOS1000 7.5 01.09.2010 30.07.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 05.12.2017 09:00 D111, bygg 7 , H3 Rom 511 , H3 Datalab 524 (Fraggle) , R D1-185 Datasal
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.05.2018 09:00 Hall B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.