course-details-portlet

IDRSA1002 - Idrettssosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Hovedfokus vil være på idrettens samfunnsmessige betydninger med utgangspunkt i ulike teoretiske tilnærminger. Sentrale emner vil blant annet være: idrett og fysisk aktivitet i lys av sosiale ulikhetsdimensjoner som kjønn, klasse og etnisitet, moderne kropps- og kulturidealer og idretten som arena for sivilisering, kommersialisering og globalisering.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:

  • få en grunnleggende innføring i idrettsfaglige problemstillinger i lys av sosiologiske perspektiver, begreper og analysemåter.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:

  • anvende ulike idrettssosiologiske perspektiver i analyser av ulike idrettsrelaterte fenomen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke og øvinger 2 timer pr. uke. I emnet skal det leveres en obligatorisk semesteroppgave, med oppgitt tema som tar utgangspunkt i stoff fra forelesninger og pensum. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper (maks 3 studenter). Oppgaven må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen. Vurderingsform er 5 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1006 15.0 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 10.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 4
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 50
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 10.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU