course-details-portlet

IDRSA1008 - Innføring i idrettsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Emnet skal gi en bred innføring i idrettsvitenskaplige perspektiver og praksiser. Sentrale temaer som belyses er blant annet norsk idrettshistorie og den norske idrettsmodellen. Emnet vil fokusere på både norsk barne- og ungdomsidrett, samt den norske toppidrettsmodellen, hvor noen av temaene er ferdighets- og prestasjonsutvikling, trenerrollen og idrettsledelse, og kombinasjonen idrett og skole. I tillegg vil man i emnet reflektere omkring idrettens samfunnsansvar, som for eksempel idrett, fysisk aktivitet og folkehelse, idrett for funksjonshemmede og idrett som integreringsarena. Noen av de andre temaene som emnet vil berøre, er teknologi, økonomi, offentlig politikk, og media og kommersialisering.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:

  • få innsikt i idrettsvitenskapelige perspektiver og praksiser, med utgangspunkt i den norske idrettsmodellen.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:

  • besvare idrettsvitenskapelige problemstillinger på en analytisk og drøftende måte gjennom å bruke vitenskapelige tekster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i henhold til forelesningsplan. Gruppeundervisning 2 timer pr. uke. Veiledning i tilknytning til arbeid med semesteroppgave. Vurderingsform er 5 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente mappeoppgaver

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1000 7.5 HØST 2011
IDRSA1011 15.0 HØST 2012
IDRSA1018 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 50
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU