course-details-portlet

IDRSA1008 - Innføring i idrettsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Det vil bli lagt vekt på å belyse hvordan organisatoriske, økonomiske og politiske forhold påvirker deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Sentrale temaer som belyses er blant annet idrettsbegrepet, forståelse av idrett og fysisk aktivitet, i organiserte, selvorganiserte og kommersielle former, idrettens historiske utvikling, identitetsdannelse og sosialisering til og i idrett, idrettens samfunnsmessige betydning som helsefaktor og som demokratibygger og utfordringer knyttet til toppidrett.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:
* få innsikt i idrettsfaget og idrettens sosiale nedslagsfelt med særlig vekt på idrett og fysisk aktivitet som sosiale fenomener og deres betydning for identitetsdanning, helse og sosialt fellesskap.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:
* besvare en oppgitt problemstilling på en analytisk og drøftende måte gjennom å bruke vitenskapelige tekster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i henhold til forelesningsplan. Gruppeundervisning 2 timer pr. uke. Veiledning i tilknytning til arbeid med semesteroppgave. Vurderingsform er 5 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1000 7.5 01.09.2011
IDRSA1011 15.0 01.09.2012
IDRSA1018 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 26.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU