Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Gjøvik-Ålesund

Maskiningeniør

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Studenter i laboratoriet med propell

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Maskinteknikken utvikler seg hele tiden og er stadig på leting etter bedre produkter, materialer, prosesser, metoder og bruksområder. Som maskiningeniør vil du spille en viktig rolle når ingeniører fra ulike fagfelt samarbeider for å løse store og kompliserte oppgaver. Maskiningeniører passer godt til å lede og samkjøre prosjekter på grunn av den brede og sentrale stillingen maskinteknikken har.

Det vil være et stort behov for maskiningeniører fremover. Krav til kvalitet, effektivitet og miljøvennlige produkter og prosesser gjør behovet enda større. Som maskiningeniør kan du jobbe med:

  • verkstedsindustri 
  • prosessindustri
  • oljeutvinning
  • konsulentvirksomhet
  • forskning
  • undervisning
  • produksjon av utstyr
  • kontrollmyndigheter 

Mange maskiningeniører starter også egen virksomhet. 


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.