Hva kan jeg bli?

Bachelor i ingeniørfag, maskin

Hva kan du bli?

Anders Gimmestad Gule

Maskinteknikken utvikler seg hele tiden. Nye krav til kvalitet, effektivitet og miljøvennlige produkter og prosesser har ført til stor etterspørsel etter maskiningeniører.

Du kan jobbe innen:

 • Verkstedindustrien, prosessindustrien, skipsindustrien, bilindustrien, tremekanisk industri, byggebransjen, oljeindustrien, og i selskap som jobber med fornybar energi
 • Bank og finans
 • Produsenter og leverandører av produkter og produksjonsutstyr
 • Rådgivende ingeniørselskaper
 • Kontrollmyndigheter
 • Tekniske og kommunale etater
 • Egen bedrift

Vanlige arbeidsoppgaver for maskiningeniører: 

 • Lage teknologiske produkter og produksjonsutstyr
 • Utvikle arbeidsmetoder for produksjon
 • Designe og dimensjonere anlegg og prosesser
 • Lede produksjonen og selge produkter
 • Drifte og vedlikeholde tekniske anlegg
 • Markedsføring og økonomistyring
 • Forskning og undervisning

 

Aktuelle arbeidsplasser:

Equinor, Kongsberg Gruppen, Multiconsult, Aker Solution, Bravida, Nortura, Tine, Sintef, Forsvaret, Hydro, Sweco, AF Gruppen, Statskraft, Aker BP, Veidekke, Skanska, Moelven, Siemens, ABB, DNV, COWI og mange flere.

Videre studier

Med en maskiningeniørutdanning kan du søke opptak til mange 2-årige masterprogram både i Norge og i utlandet.

Emnekombinasjonene som kreves for å kvalifisere for opptak varierer. Er det et spesielt masterprogram du sikter deg inn på, bør du undersøke hvilke emner du må ta på bachelorutdanningen for å være kvalifisert. Inngår ikke emnene du trenger i maskiningeniørstudiet, kan du undersøke muligheten for å ta dem som tilleggsemner.

De masterprogrammene ved NTNU som flest studenter fra maskiningeniørstudiet søker seg inn på er: 

Andre masterprogram ved NTNU som er aktuelle er:


NTNU har et bredt tilbud av 2-årige masterprogram, se hele oversikten.