Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Gjøvik-Ålesund

Maskiningeniør

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Studenter i laboratoriet med propell

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Maskinteknikken utvikler seg hele tiden og er stadig på leting etter bedre produkter, materialer, prosesser, metoder og bruksområder. Som maskiningeniør vil du spille en viktig rolle når ingeniører fra ulike fagfelt samarbeider for å løse store og kompliserte oppgaver. Maskiningeniører passer godt til å lede og samkjøre prosjekter på grunn av den brede og sentrale stillingen maskinteknikken har.

Det vil være et stort behov for maskiningeniører fremover. Krav til kvalitet, effektivitet og miljøvennlige produkter og prosesser gjør behovet enda større. Som maskiningeniør kan du jobbe med:

  • verkstedsindustri 
  • prosessindustri
  • oljeutvinning
  • konsulentvirksomhet
  • forskning
  • undervisning
  • produksjon av utstyr
  • kontrollmyndigheter 

Mange maskiningeniører starter også egen virksomhet. 


Intervju med tidligere studenter

Under kan du lese intervjuer med noen av våre tidligere studenter for å forslag til hva du kan jobbe med.

Ressurspublisering

Jobben min er en direkte videreføring av mange av fagene vi hadde

Navn: Rasmus Bondevik
Studieprogram: Maskiningeniør (tidligere Produkt- og systemdesign)
Uteksaminert fra NTNU: 2018
Yrke: Konstruktør / Design engineer
Arbeidsgiver: Optimar

Vær åpen og nysgjerrig — søk alltid ny kunnskap og ikke gi deg når ting er vanskelige, de fleste ingeniørfagene og -ferdighetene krever modning.

Jeg har alltid sett stor nytte av å ha den praktiske erfaringen kombinert med den teoretiske utdannelsen

Navn: Stig Morten Skaar
Studieprogram: Maskiningeniør (tidligere Produkt- og systemdesign)
Uteksaminert fra NTNU: 2015
Yrke: Sales Manager Processing
Arbeidsgiver: MMC FIRST PROCESS

Egenskapene og erfaringene fra disse fagene får jeg bruk for i mitt arbeid med å tenke innovativt og nyskapende, med å prosjektere og selge morgendagens løsninger innen sjømatindustrien.

Ingen skip eller arbeidsdagar er like

Navn: Mathias Tungevåg
Studieprogram: Produkt- og systemdesign
Uteksaminert fra NTNU: 2018
Arbeidsgiver: Skipskompetanse AS
Yrke: Skipsingeniør

Ein fordel for dette studieløpet er også at fleire av dei ansette har erfaring frå arbeidslivet og klarer å skape koplingar mellom teorien i læreplanen og den praktiske utføringa i arbeidslivet.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.