Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Gjøvik-Ålesund

Maskiningeniør

– Søk opptak

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptakskrav til maskiningeniør er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk 1. Kravkoden for dette er HING, se oversikt over kravkoder på Samordna opptak. Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr Gjøvik og Ålesund alternative studieløp som Y-veien eller TRES. Du kan også kvalifisere deg gjennom å ta forkurs for ingeniørutdanning eller halvårig realfagskurs

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptakene i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensene kan derfor bli ulike i de tre byene.


Opptakskrav

Slik søker du opptak til dette studiet

Du søker opptak til studieby og er garantert plass på en av studieretningene i den byen du starter studiet i.

  • 1. studieår: alle emner er like i alle studiebyer.
  • 2. studieår: 2 av 4 emner er like i alle studiebyer i høstsemesteret.
  • 2. studieår: starter du på studieretningen din. 
     
Studiekoder i Samordna opptak
Studiekode Studieby Studieretning
194 034 Trondheim Maskinkonstruksjon
194 034 Trondheim VVS
194 034 Trondheim Drift og vedlikehold
194 012 Gjøvik Industriell design 
194 227 Ålesund Produkt og systemdesign

Du kan også ta maskiningeniørstudiet som et nett- og samlingsbasert studium over fire år, i regi av NTNU Gjøvik. Det nettbaserte studiet tilbyr studieretningen industriell design .


Poenggrenser

Poenggrenser

Dette studiet startet opp høsten 2019 og har felles studieplan for studiebyene Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Poenggrensene i studiebyene er uavhengige av hverandre. Poenggrensen bestemmes av antall søkere, og søkernes poengsum i forhold til antall studieplasser. Antall studieplasser i Trondheim er 71, i Gjøvik 60 og Ålesund 25.

Hvis du vil utdanne deg til maskiningeniør ved NTNU, kan du søke opptak til de tre studiebyene i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg, kommer du kanskje inn på ett av de andre.

År Studieby Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2020 Trondheim 52,3 49,5
2020 Gjøvik Alle Alle
2020 Ålesund Alle Alle
2019 Trondheim 51,3 48,9
2019 Gjøvik Alle Alle
2019 Ålesund Alle Alle

Andre veier til Opptak

Andre veier til opptak

Forkurs og alternative studieløp
Veier til opptak Trondheim Gjøvik Ålesund
Forkurs      
Tres      
Y-vei      

Krysspublisert! Hvordan søke opptak (fellesartikkel)

Hvordan søke opptak

Tallet 1. Illustrasjon. Søk opptak via Samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.
Frist: 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Tallet 2. Illustrasjon Last opp dokumentasjon

Frist: 20. mars – for deg med søknadsfrist 1. mars.

Frist: 15. april – for deg med søknadsfrist 15. april

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

Tallet 3. Illustrasjon Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Tallet 4. Illustrasjon Svar på søknaden

Frist 24. juli – Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden innen 20. juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli. Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.

Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 


Spørsmål

Sjekk ut våre ofte stilte spørsmål med svar  – eller ta kontakt med en av våre studieveiledere. De hjelper deg med alt du måtte lure på om studieretninger og søknadsprosess.

Poenggrenser

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Se oversikten som viser poenggrensene for hvert studium. Disse poengsummene er fjorårets og er ikke gjeldende fremtidens opptak.


Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak

Faktaboks

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, maskin
Studieprogramkode: BIMASKIN
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 034
Gjøvik: 194 012
Ålesund: 194 227

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for maskinteknikk og produksjon
Institutt for energi- og prosessteknikk
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.