Opptak

Bachelor i ingeniørfag, maskin

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskrav til maskiningeniør er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk FYS1, eller forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen. Du søker gjennom Samordna opptak.


Du søker opptak til studieby

Maskiningeniørstudiet tilbys i Gjøvik og Trondheim og du søker opptak til studieby. 

Hvis du vil utdanne deg til maskiningeniør ved NTNU, kan du søke opptak til begge studiebyer i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg, kommer du kanskje inn på det andre.


Alternative veier til opptak

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr NTNU i Gjøvik alternative studieløp som Y-veien og TRES. Du søker opptak lokalt ved NTNU.


Forkurs

1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen tilbys i Trondheim. Mangler du kun matematikk R1+R2 og fysikk FYS1 tilbyr NTNU halvårig realfagskurs i Trondheim.

Tidligere opptaksgrenser

År Studieby ORD ORDF FOR
2023 Trondheim 53,8 51,4 32,0
2022 Trondheim 53,1 49,8 27,5
2021 Trondheim 52,5 49,8 32,5
2023 Gjøvik Alle Alle Alle
2022 Gjøvik Alle Alle Alle
2021 Gjøvik Alle Alle alle

ORD: ordinær kvote
ORDF: førstegangsvitnemål
FOR: forkurskvote


Kjønnspoeng i Trondheim

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet i Trondheim.


Antall studieplasser

  • Ordinært opptak: 85 i Trondheim og 14 i Gjøvik.

    På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert for søkere med ettårig forkurs med full fagkrets.
     
  • TRES: 13 i Gjøvik 
  • Y-vei: 10 i Gjøvik