Opptak

Bachelor i ingeniørfag, maskin

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskrav til maskiningeniør er generell studiekompetanse, matematikk R1+R2 og fysikk FYS1, eller forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen. Du søker gjennom Samordna opptak.


Du søker opptak til studieby

Maskiningeniørstudiet tilbys i Gjøvik og Trondheim og du søker opptak til studieby. 

Hvis du vil utdanne deg til maskiningeniør ved NTNU, kan du søke opptak til begge studiebyer i prioritert rekkefølge. Kommer du ikke inn på ditt førstevalg, kommer du kanskje inn på det andre.


Alternative veier til opptak

Hvis du ikke oppfyller opptakskravene, tilbyr NTNU i Gjøvik alternative studieløp som Y-veien og TRES. Du søker opptak lokalt ved NTNU.


Forkurs

1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen tilbys i Trondheim. Mangler du kun matematikk R1+R2 og fysikk FYS1 tilbyr NTNU halvårig realfagskurs i Trondheim.


 

Tidligere opptaksgrenser

År Studieby ORD ORDF FOR
2022 Trondheim 53,1 49,8 27,5
2021 Trondheim 52,5 49,8 32,5
2022 Gjøvik Alle Alle Alle
2021 Gjøvik Alle Alle alle

ORD: ordinær kvote
ORDF: førstegangsvitnemål
FOR: forkurskvote


Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.


Antall studieplasser

  • Ordinært opptak: 85 i Trondheim og 14 i Gjøvik.

    På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert for søkere med ettårig forkurs med full fagkrets.
     
  • TRES: 13 i Gjøvik 
  • Y-vei: 10 i Gjøvik