Bærekraftig vareproduksjon

Bærekraftig vareproduksjon

Bærekraftig vareproduksjon - masterstudium

Studenter fra institutt for vareproduksjon og byggteknikk jobber i Læringsfabrikken. Læringsfabrikken brukes til utdanning og forskning på industri 4.0. Foto: Erik Hansen/NTNU.

studyprogramme-autofacts-portlet

MSUMA, Fri May 31 01:20:44 CEST 2024 | M2

Lyst til å lære og utvikle bærekraftige løsninger?

Hvordan kan vi utvikle bærekraftige produksjonsprosesser og produkter? Hvordan kan vi gjøre mer med mindre ressurser? En ting vi vet er at studenter på master i bærekraftig vareproduksjon (sustainable manufacturing) kommer til å være med og utvikle morgendagens bærekraftige løsninger.

Dette studieprogrammet gir deg ettertraktet kompetanse om hvordan vi kan håndtere utfordringene som produksjonsindustrien står overfor.

Masterprogrammet er internasjonalt og undervises på engelsk. Besøk masterprogrammet sin engelske nettside for mer informasjon.

NB! Det er ikke noe opptak til dette studiet i 2024.

Master i bærekraftig vareproduksjon har sitt kjerneområde innenfor produksjonsindustrien og bærekraft.

Du får lære om flere aspekter ved produksjon:

  • Produktutvikling
  • Prosjektledelse
  • Informasjonsteknologi inkludert industrielle trådløse sensorsystemer
  • Industri 4.0 - cyber-fysiske produksjonssystemer
  • Design for bærekraftig produksjon
  • Driftsstyring av bærekraftige produksjonssystem

Les mer om hva du lærer på master i bærekraftig vareproduksjon på studieprogrammet sin engelske nettside

Med en master i bærekraftig vareproduksjon er du kvalifisert til en rekke jobber. Noen eksempel er:

  • Prosjektleder
  • Kvalitetsleder (Quality management and engineering)
  • Produksjonsprosessteknikk (Manufacturing process engineering)
  • Material sciences engineering

I tillegg kan du jobbe i ulike konsulentjobber. Mastergraden kan også være et springbrett til en akademisk karriere.

Som student på master i bærekraftig vareproduksjon har du forelesninger, gruppearbeid og praktiske oppgaver i laboratorier som læringsmetoder. Læringsmetodene er basert på blandet læring (blended learning) med en kombinasjon av fysiske samlinger på campus og fleksible læringsmetoder med digitale verktøy. 

Linjeforeningen for master i bærekraftig vareproduksjon er Ing:a.

Les mer om studiemiljøet på master i bærekraftig vareproduksjon på studieprogrammet sin engelske nettside.

Master i bærekraftig vareproduksjon er et 2-årig masterprogram på 120 studiepoeng. Hvis du ikke har mulighet til å ta studieprogrammet på fulltid kan du få en individuell utdanningsplan for utdanningsløpet i samråd med studieveileder. 

Det er lagt til rette for at du kan dra på utveksling i løpet av studiet. 

Se studieplanen til master i bærekraftig vareproduksjon på studieprogrammet sin engelske nettside.

For informasjon om opptak og opptakskrav se den engelske nettsiden til masterprogrammet.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Se kontaktinformasjon og informasjon om veiledning på studieprogrammet sin engelske nettside.