Bærekraftig vareproduksjon

Masterprogram 2-årig, Gjøvik

Bærekraftig vareproduksjon


Sustainable Manufacturing YouTube video

Sustainable Manufacturing

Om bærekraftig vareproduksjon

Bærekraftighet er et svært dagsaktuelt fagfelt med tanke på klimakrisen og de miljømessige utfordringene verden står overfor i dag. Master i bærekraftig vareproduksjon har sitt kjerneområde innenfor vareproduksjon med fokus på bærekraft knyttet til miljø, klima, samfunn og økonomi.


All undervisning på Master i bærekraftig vareproduksjon foregår på engelsk. For mer informasjon om masterprogrammet og søknadsfrister besøk:

Besøk programmets engelske nettsider


Studentintervju

Ressurspublisering

Får et utrolig læringsutbytte og unik kompetanse

Navn: Malin Victoria Hagebakken
Studieprogram: Master in Sustainable Manufacturing
Uteksaminert fra NTNU: 2016 
Yrke: IWS manager
Arbeidsgiver: Maarud

Læringsfabrikken er en fullskala simulator av en virkelig industriproduksjon, som vi brukte mye i studiet. Den største fordelen med læringsfabrikken er at man kan bruke teorier man har lest og teste det i praksis, og på den måten få et helt utrolig læringsutbytte og unik kompetanse. 

Inspirasjon til å bidra med forbedringsprosjekter i bedriften

Navn: Terje Sagbakken
Studium: Master i Sustainable Manufacturing

Å jobbe i konkurranseutsatt industri i et høykostland er utfordrende, og det å være innovativ for fortsatt å kunne være lønnsom er viktig. Dette studiet gir mye kunnskap og inspirasjon til å kunne bidra med nye ideer og forbedringsprosjekter i bedriften.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master in Sustainable Manufacturing
Studieprogramkode: MSUMA
Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Norske og nordiske søkere kan søke via Søknadsweb MASTERNOR fra og med 01.02.20

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Sted: Gjøvik

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.