Produkt- og systemdesign

Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

bilde avanserte maritime operasjoner

Produkt- og systemdesign

Om produkt- og systemdesign

Norske bedrifter er verdensledende i å utvikle skip og utstyr for værharde farvann og krevende maritime operasjoner. Studiet er spesielt rettet mot design av skipsutstyr og maritime systemer. Du blir utfordret i å utvikle nye løsninger som skaper sikkerhet og som møter dagens miljøkrav. Du lærer også om avanserte systemer som inkluderer roboter, kraner og vinsjer i et komplekst samspill med brukere.

Master i produkt- og systemdesign har to varianter som du kan søke opptak til:

  • 2-årig mastergrad i produkt- og systemdesign på 120 studiepoengs omfang
  • 1,5-årig erfaringsbasert mastergrad i produkt- og systemdesign på 90 studiepoengs omfang

All undervisning på Master i produkt- og systemdesign foregår på engelsk. For mer informasjon om masterprogrammet og søknadsfrist besøk:

Programmets engelske nettsider

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master of Product and System Design / Erfaringsbasert master i produkt og systemdesign
Studieprogramkode: 840MD / 845ME
Varighet: 2 år / 1,5 år
Studiepoeng: 120 / 90

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund