Ingeniør/masterprogram 2-årig, Ålesund

Produkt- og systemdesign

Undervannsturbiner

NB! Søknadsfrist 1. mars

Søknadsfristen for dette programmet er 1. mars for norske/EU/EEA-studenter

Om produkt- og systemdesign

Fiske og fangst, transport og offshorevirksomhet under ekstreme forhold har satt skip og mannskap på store prøver. Norske bedrifter er verdensledende i å utvikle skip og utstyr for værharde farvann og krevende maritime operasjoner.


Opptakskrav

Bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin eller marintekniske fag eller tilsvarende utdanning. Fordypning i matematikk tilsvarende 30 studiepoeng. Søknadsfristen er 1. mars.


Jobbmuligheter

Som oftest vil arbeidsgiver være et engineeringfirma eller verft, men kan også være institusjoner som rederi, klasseselskaper (DNV) og myndigheter. NTNU Ålesund har nær kontakt med den maritime klyngen på Sunnmøre som regnes som verdens største innen offshore skipsaktivitet.


Studiets oppbygning

Søkere som har to års relevant erfaring innen produktutvikling, konstruksjon eller design får anledning til å ta en såkalt erfaringsbasert mastergrad (1,5 års fulltidsstudium eller for eksempel tre års deltidsstudium). For dem som ikke har nødvendig erfaring er studietiden to år fulltid eller for eksempel fire år deltid.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Thu, 23 Mar 2017 16:16:21 +0100
Fakta

Gradsnivå: Master i produkt- og systemdesign
Studiepoeng: 120/90

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 1. mars

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak